Duurzame Energie, we kunnen er niet omheen!

Weten waar uw groene energie vandaan komt!

Duurzame energie is onmisbaar in ons streven naar een gezonde en leefbare toekomst. Daarom heeft een vertegenwoordiging van Bathmense agrariërs en burgers de coöperatie Noaber – Energie  opgericht. Deze coöperatie is gebaseerd op de breed gedragen wens van agrariërs om een verdere bijdrage te leveren aan de Bathmense samenleving.

De coöperatie heeft ten doel het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.

Boeren en burgers zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in het bestuur van de coöperatie.

Waarom zonnestroom via het Noaber – Energie Fonds?

 • Samen werken aan lokale duurzame stroomvoorziening
 • Het eigen dak is niet geschikt
 • Wel de lusten maar niet de lasten van zonnepanelen
 • Goedkoper uit dan zonnepanelen op eigen dak (bereken uw voordeel)
 • Lokale groene energie met een goed rendement!

Onze missie

Het mooie dorp Bathmen neemt haar eigen verantwoordelijkheid en wil klimaatneutraal en duurzaam zijn. Tevens wil Bathmen een voorbeeld zijn waaruit blijkt dat de transitie daadwerkelijk mogelijk is.

Noabers nemen de verantwoordelijkheid voor elkaar en de volgende generaties.

Onze visie

Verander de wereld: begin bij jezelf. Noaber-Energie pakt die uitdaging op en ondersteunt initiatieven pro actief om tot realisatie te komen. De samenwerking tussen boeren en de Bathmense bevolking biedt daarbij extra mogelijkheden tot versnelling van de transitie.

Onze kernwaarden

 • Hartstocht: Wij handelen vanuit passie om te zorgen voor een goed klimaat voor het nageslacht.
 • Ambitie: 75% klimaatneutraal in 2030.
 • Nuchter: Gewoon en vooral “doen”. Ruimte en respect voor initiatief en ondernemerschap.
 • Samen: Boeren en burgers pakken het samen op. Noabers. Innovatieve mogelijkheden zoeken door samenwerking met TU Twente en andere partijen

Doelstellingen en Initiatieven

Wat produceren we nu aan CO2 in Bathmen?

CO2 jaar productie Bathmen (ton/jaar)
Aantal huishoudens in Bathmen 2280
Aantal inwoners in Bathmen 5605
Aantal particuliere voertuigen in Bathmen 3350
Geschat elektriciteit verbruik in Bathmen 7000 MWh 4700
Geschat gasverbruik alle huishoudens 3200*103 m3 6300
Geschat brandstof verbruik bewoners 2700* 103 liter 7600
Totale productie CO2 per jaar 18600

Noot: Ingeschat op basis van de algemene gegevens van CBS exclusief bedrijven!

Alle energie opwekken in eigen dorp!

2020

100% groene stroom

2025

100% groene stroom en 100% groen gas

2030

100% groene stroom en gas, 50% groen transport

Initiatieven:

Een van de initiatieven van de coöperatie Noaber-Energie is het Noaber-Energie Fonds. Deze entiteit is verantwoordelijk voor de verkoop en aanleg van zonnepanelen op daken van betrokken agrariërs.

Naast het Noaber-Energie Fonds geeft de overkoepelende coöperatie Noaber-Energie verder praktisch inhoud aan het duurzaam maken van ons dorp door het bundelen en ondersteunen van initiatieven zoals:

 • het zonnepark van de familie Brilman
 • het groen gas project van de familie Nijkamp
 • en het wooncoach concept van Deventer Energie

Samen kunnen we echt grote stappen zetten. Als we de huidige plannen allemaal uitvoeren komen we op korte termijn al tot een besparing van minimaal 40 % van alle CO2 die Bathmen uitstoot! En we gaan voor 75% in 2030!

Ideeën zijn er genoeg! Potentiële thema’s voor praktische bijeenkomsten/werkgroepen:

 • Hoe vervang ik mijn lampen door LED?
 • Hoe werkt een warmte pomp en wat heb ik eraan?
 • Kan ik participeren in het nieuwe zonnepark?
 • Kan mijn huis van het gas af? Is dit een reële vraag voor mijn situatie?
 • Hoe kunnen duurzaamheidsinvesteringen in mijn huis gefinancierd worden?
 • SMART grid: wat is het en wat heb ik eraan?
 • Snel-oplaad mogelijkheden voor elektrische auto’s

Er is veel kennis op duurzaamheidsgebied in het dorp aanwezig. Samen met de mogelijkheden die de combinatie van boeren en burgers biedt en de proactieve en initiatief rijke cultuur van ons dorp geeft grote kansen echte stappen te zetten en ons dorp aan onze (klein)kinderen als een duurzame omgeving achter te laten.

Wellicht wilt u zich inzetten als vrijwilliger of een nieuw initiatief aanmelden. Maak dan gebruik van het contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Noaber Energie Nieuws