Op 16 mei ondertekende Noaber Energie een samenwerkingsovereenkomst met Energie van Ons. Energie van Ons is een coöperatieve energieleverancier die net als Noaber voor en door de leden werkt. Op zijn allerkortst geformuleerd: Noaber Energie moedigt haar leden aan stroom af te nemen bij Energie van Ons, Energie van Ons neemt de stroom van onze zonnedaken af. Zo brengen we energie van Bathmen voor Bathmen een stapje dichterbij. We hopen op een fijne samenwerking! Klik op  https://noaber-energie.nl/energie-leverancier/ voor meer informatie    

13 mei 2023 Officiële opening “zonnepark Bathmense landen”!

Op 13 mei 2023 werd officiële opening verricht van het Zonnepark de Bathmense Landen, de installatie op het park is nu exact 1 jaar in bedrijf.

Tevens werd tijdens deze gelegenheid de aftrap gegeven voor de uitgifte van 16000 obligaties van € 25 elk. Het rendement is met een vast rentepercentage van 5% een interessante investering in een lokaal duurzaam project.

Meer weten? Kijk op het nieuwsbericht opening Bathmense Landen!

Noaber Energie Bathmen is een coöperatie die alle inwoners van Bathmen helpt te verduurzamen om daarmee de verdere opwarming van de aarde te stoppen. De (bestuurs)leden van de coöperatie zijn vrijwilligers, 100% onbezoldigd. Kennismaken? Ga naar “over ons” .
Met de gemeente Deventer is een mooie samenwerking ontstaan. Er is een DorpsuitvoeringsPlan (DUP) opgesteld om Bathmen klimaatneutraal te maken. Kijk op  https://noaber-energie.nl/dup/  om kennis te maken met de projectleiders.

Visie

Noaber Energie werkt samen met boeren en burgers  om Bathmen volledig te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit en gas in 2030. Tevens zetten we grote stappen bij de verduurzaming van onze boerenbedrijven waardoor deze familiebedrijven stevige levensvatbaarheid hebben en ondersteunen we burgers optimaal bij het omlaag brengen van hun energiegebruik.

Missie

Noaber-Energie is de Bathmense vrijwilligers coöperatie die geheel belangeloos burgers en boeren helpt te verduurzamen om daarmee onze (klein)kinderen een levensvatbare wereld achter te laten.

Hoe doen we dat?

 • Praktische hulp en advies bij woning verduurzaming
 • Burgerparticipatie door deelname aan de zonnepanalen op boerendaken.
 • Praktische ondersteuning bij ontwikkeling biogas en zonnepark projecten door onderzoek en advies.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van mogelijkheden om iedereen te helpen van het aardgas af te komen
 • Hulp bij stikstof, biodiversiteit en duurzaamheids-uitdagingen bij boeren bedrijven. Dit zo in te richten dat wij allen kunnen profiteren
 • Optimaal gebruik maken van de samenwerking tussen boeren, burgers, gemeente en provincie om de circulaire landbouw inhoud te geven en de energietransitie samen voorspoedig te doorlopen

Wat willen we bereiken?

 • Bathmen krijgt 100% duurzaam opgewekte elektriciteit en gas in 2030
 • Verduurzaming van onze boerenbedrijven waardoor deze familiebedrijven stevige levensvatbaarheid hebben
 • Het verlagen van het energie verbruik van burgers en boeren

Waarom nu?

 • Klimaatverandering wordt nog steeds versneld. Ingrijpen nu is echt noodzakelijk om onze (klein)kinderen een stabiele toekomst te geven.
 • Als Bathmenaren samen de complexe, steeds veranderende en niet transparante verduurzamingsmarkt trotseren
 • Verminderen van energieverbruik en het creëren van betrouwbare energiebronnen zodat we de hoge kosten voor energie weer in de hand houden.
 • De import van Russisch gas moet om geopolitieke en humanitaire redenen zo snel mogelijk gestopt worden

Nieuws

13 mei 2023: Opening Zonnepark “De Bathmense Landen”

13 mei officiële opening “zonnepark de Bathmense landen” en uitgifte obligaties! Op 13 mei 2023 [...]

21 april 2023: doorbraak voor windenergie

Momenteel mogen erfwindmolens in de gemeente Deventer maximaal 15 meter hoog zijn. In uitzonderingsgevallen kan [...]

20 april: opening biogashub Oxe Geeft Gas

Met een luide maar ‘groene’ knal (biogas in een carbid-pot!)  is vandaag de biogashub van [...]

5 april 2023: De nieuwe Statenleden worden bijgepraat

De nieuw-gekozen leden van de Overijsselse Provinciale Staten brachten een bezoek aan Oxe Geeft Gas, [...]

Thema-avond duurzaamheid op 22 maart 2023

THEMA-AVOND DUURZAAMHEID Op 22 maart 2023 was er in Cultuurhuus Braakhekke een Thema-avond Duurzaamheid. Deskundigen [...]

Energiecoaches op de Rythmeen

Jong geleerd……. Het bezoek van de Bathmense energiecoaches Henk Visser en Gerard Huisman (beiden nauw [...]

Deventer helpt isoleren

Deventer helpt isoleren: hulp voor huiseigenaren met een laag inkomen De komende winter zal de [...]

12 november 2022: Lenen zonder rente voor verduurzaming

Huishoudens met een jaarinkomen tot € 45,014 kunnen sinds 1 november 2022 renteloos lenen om [...]

18 oktober: Installatie van het Moatman-dak

Op maandag 17 oktober arriveerden de auto’s van Solard, leverancier van zonnepanelen, bij de boerderij [...]

15 oktober: Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd

Bij de opening van het energiecafé hoorde een kleurwedstrijd voor de kinderen van de basisscholen. [...]

Plechtige opening energiecafé

Op 17 september werd in en rondom Cultuurhuus Braakhekke het energiecafé plechtig geopend. Voorzitter Karel [...]

Let op salderen per maand (voor mensen met panelen thuis)

Dit keer een nieuwsitem met een service aan onze leden die thuis panelen hebben. Wie [...]

Prijs voor Oxe Geeft Gas

Maandag 13 juni 2022 vond de derde editie van het Deventer Ondernemers Event plaats. Tijdens deze avond [...]

2 mei 2022: De algemene Ledenvergadering

Op 2 mei vond de Algemene Ledenvergadering van Noaber Energie Algemeen, en Noaber Energie Fonds [...]

30 april 2022: Mooie start van het Bathmense Energiecafé

Om 10 uur ’s morgens gingen de deuren van Cultuurhuus Braakhekke open voor de start [...]

22-4-2022 Opening zonnedak De Lange Pier

Op 23 april is ons nieuwe zonnedak “De Lange Pier” aan de Butersdijk 8 geopend, [...]

25 maart Tweede Deventer Klimaatforum

Op vrijdagavond 25 maart opent burgemeester Ron König het tweede Klimaatforum Deventer. Verdeeld over drie [...]

9 februari 2022: De Bathmense Landen gaat los!

Na vele jaren voorbereiding en een flinke investering van tijd en middelen door Erik en [...]

16 december 2021: De biogaspijpleiding van Oxe naar Deventer is een feit!

Op een ietwat druilerige woensdagmiddag 16 december 2021 werd in buurtschap Oxe door wethouder Liesbeth [...]

28 oktober: Nieuwe kabel gelegd voor dak De Meyer

Vandaag werd dan toch het probleem opgelost dat begin van het jaar nogal wat narigheid [...]

Nieuwsbrieven 

Ieder kwartaal publiceren we een beknopte nieuwsbrief met commentaar op de belangrijkste ontwikkelingen in onze coöperatie en daarbuiten. Klik op onderstaande links om ze te downloaden.

Noaber Energie Nieuws 2023-Q1

Noaber Energie Nieuws 2022-Q4

Noaber Energie Nieuws 2022-Q3

Noaber Energie Nieuws 2022-Q2

Noaber Energie Nieuws 2022-Q1

Noaber Energie Nieuws 2021-Q4

Wijkverduurzaming, energiecafé, energiecoaches

We bezoeken in Bathmen, wijk voor wijk, bewoners om aandacht te vragen voor mogelijkheden om je woning en leefomgeving te verduurzamen. Denk aan woningisolatie, afkoppelen van regenwater van het riool, sedumdaken, vergroening van tuinen. Adviseurs op al deze terreinen zijn beschikbaar om te helpen met inventariseren van de mogelijkheden voor jouw huis. Ga naar woningen met voorbeelden van onze aanpak. Of bezoek ons energiecafé, eens in de 2 weken in de foyer van Cultuurhuus Braakhekke. Klik op energiecafé voor meer info en data.

 

Deelname aan zonnedaken bij (boeren) bedrijven

Is uw eigen dak niet geschikt om zonnepanelen te plaatsen? Of zie je tegen het geregel op? Of zijn er andere bezwaren tegen opwekken thuis? Denk dan aan deelname aan een zonnedak op een (boeren)bedrijf.

Ondersteuning projecten biogas en zonneparken

Noaber Energie stond mede aan de wieg van het project  “Biogas” door onderzoek, lobbywerk, en hulp bij het verkrijgen van financiering. Voor het zonnepark van Erik Brilman (Bathmense Landen)werd eveneens advieswerk verricht. Ook is Noaber Energie beschikbaar om vorm te geven aan bewonersparticipatie bij eventuele toekomstige energie-opwek-projecten.

En verder…

Advisering boerenbedrijven

Het leveren van een bijdrage op het gebied van duurzaamheid bij boerenbedrijven in de breedste zin van het woord.

Samenwerking met andere partners

Maximaal inzetten op samenwerking tussen de inwoners van Bathmen en de gemeente, provincie om circulaire landbouw inhoud te geven en de energietransitie vorm te geven.

Waarom nu?

De opwarming van de aarde verandert ons klimaat. Dat ervaren wij iedere dag. Ingrijpen is noodzakelijk, voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen en alle generaties na ons.

Daarnaast, en nu zeer actueel, spelen politieke redenen ook een rol. De import van Russisch gas wordt gestopt. Ook financieel gezien is het noodzakelijk zo snel mogelijk te verduurzamen nu de energieprijzen gestegen zijn en nog verder zullen stijgen.

Noaber Energie: op naar een Bathmen dat in 2030 volledig gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie!

Weten waar uw groene energie vandaan komt!

Hans Nijkamp en Karel Horn leggen het uit in het RTLZ-filmpje…