THEMA-AVOND DUURZAAMHEID BATHMEN

Kom op 22 maart 2023 om 19:30 naar Cultuurhuus Braakhekke voor een Thema-avond Duurzaamheid. Deskundigen praten je bij over de warmtepomp, isolatiemateriaal en zonnepanelen op eigen dak of in coöperatieverband. Ook ventilatie en Airco komen desgewenst aan bod. Na de lezingen kun je met de deskundigen in gesprek om de mogelijkheden bij jou thuis te bespreken. Breng daarbij vooral de onderwerpen in die je zelf belangrijk vindt!

In verband met de zaalopstelling en de catering zouden we het fijn vinden als je je tevoren aanmeldt per mail aan info@noaber-energie.nl . Wie dat vergeet is overigens ook welkom, maar aanmelding helpt ons bij de voorbereiding.

Welkom op 22 maart!

Kijk hier voor de poster.

Nieuws

Nieuwsbrieven 

Noaber Energie Nieuws 2022-Q4

Noaber Energie Nieuws 2022-Q3

Noaber Energie Nieuws 2022-Q2

Noaber Energie Nieuws 2022-Q1

Noaber Energie Nieuws 2021-Q4

Nu alvast je orienteren en kijken wat er allemaal kan, al dan niet met hulp van Noaber Energie? Kijk op de Bathmense Duurzaamheidskrant voor de vele duurzaamheidskansen die er zijn, of bezoek onze pagina https://noaber-energie.nl/orientatie-advies-en-hulp/!

Noaber Energie Bathmen is een coöperatie die alle inwoners van Bathmen helpt te verduurzamen om daarmee de verdere opwarming van de aarde te stoppen. De (bestuurs)leden van de coöperatie zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij voeren hun werkzaamheden belangeloos uit. Kennismaken? Ga naar “over ons” . Met de gemeente Deventer is een mooie samenwerking ontstaan. Er is een DorpsuitvoeringsPlan (DUP) opgesteld om Bathmen klimaatneutraal te maken. Kijk op  https://noaber-energie.nl/dup/  om kennis te maken met de projectleiders.

Visie

Noaber Energie werkt samen met boeren en burgers  om Bathmen volledig te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit en gas in 2030. Tevens zetten we grote stappen bij de verduurzaming van onze boerenbedrijven waardoor deze familiebedrijven stevige levensvatbaarheid hebben en ondersteunen we burgers optimaal bij het omlaag brengen van hun energiegebruik.

Missie

Noaber-Energie is de Bathmense vrijwilligers coöperatie die geheel belangeloos burgers en boeren helpt te verduurzamen om daarmee onze (klein)kinderen een levensvatbare wereld achter te laten.

Hoe doen we dat?

 • Geven van praktische hulp en advies bij woning verduurzaming
 • Het mogelijk maken van burgerparticipatie door deelname aan de zonnepanalen op boerendaken.
 • Praktische ondersteuning bij ontwikkeling biogas en zonnepark projecten door onderzoek en advies.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van praktische mogelijkheden om iedereen te helpen van het aardgas af te komen
 • Hulp bij stikstof, biodiversiteit en duurzaamheids-uitdagingen bij boeren bedrijven. Dit zo in te richten dat wij allen kunnen profiteren
 • Optimaal gebruik maken van de samenwerking tussen boeren, burgers, gemeente en provincie om de circulaire landbouw inhoud te geven en de energietransitie samen voorspoedig te doorlopen

Wat willen we bereiken?

 • Bathmen volledig voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit en gas in 2030
 • Grote stappen zetten bij de verduurzaming van onze boerenbedrijven waardoor deze familiebedrijven stevige levensvatbaarheid hebben
 • Het verlagen van het energie verbruik van burgers en boeren

Waarom nu?

 • Klimaatverandering wordt nog steeds versneld. Ingrijpen nu is echt noodzakelijk om onze (klein)kinderen een stabiele toekomst te geven.
 • Als Bathmenaren samen de complexe, steeds veranderende en niet transparante verduurzamingsmarkt trotseren
 • De energieprijzen zijn zeer hoog en erg onbetrouwbaar geworden. Verminderen van energieverbruik en het creëren van betrouwbare energiebronnen helpt ons dus de kosten voor energie weer in de grip te krijgen.
 • De import van Russisch gas moet om geopolitieke en humanitaire redenen zo snel mogelijk gestopt worden

 

Wijkverduurzaming, energiecafé, energiecoaches

We bezoeken in Bathmen, wijk voor wijk, bewoners om aandacht te vragen voor mogelijkheden om je woning en leefomgeving te verduurzamen. Denk aan woningisolatie, afkoppelen van regenwater van het riool, sedumdaken, vergroening van tuinen. Adviseurs op al deze terreinen zijn beschikbaar om te helpen met inventariseren van de mogelijkheden voor jouw huis. Ga naar woningen met voorbeelden van onze aanpak. Of bezoek ons energiecafé, eens in de 2 weken in de foyer van Cultuurhuus Braakhekke. Klik op energiecafé voor meer info en data.

 

Deelname aan zonnedaken bij (boeren) bedrijven

Is uw eigen dak niet geschikt om zonnepanelen te plaatsen? Of zie je tegen het geregel op? Of zijn er andere bezwaren tegen opwekken thuis? Denk dan aan deelname aan een zonnedak op een (boeren)bedrijf.

Ondersteuning projecten biogas en zonneparken

Noaber Energie stond mede aan de wieg van het project  “Biogas” door onderzoek, lobbywerk, en hulp bij het verkrijgen van financiering. Voor het zonnepark van Erik Brilman (Bathmense Landen)werd eveneens advieswerk verricht. Ook is Noaber Energie beschikbaar om vorm te geven aan bewonersparticipatie bij eventuele toekomstige energie-opwek-projecten.

En verder…

Advisering boerenbedrijven

Het leveren van een bijdrage op het gebied van duurzaamheid bij boerenbedrijven in de breedste zin van het woord.

Samenwerking met andere partners

Maximaal inzetten op samenwerking tussen de inwoners van Bathmen en de gemeente, provincie om circulaire landbouw inhoud te geven en de energietransitie vorm te geven.

Waarom nu?

De opwarming van de aarde verandert ons klimaat. Dat ervaren wij iedere dag. Ingrijpen is noodzakelijk, voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen en alle generaties na ons.

Daarnaast, en nu zeer actueel, spelen politieke redenen ook een rol. De import van Russisch gas wordt gestopt. Ook financieel gezien is het noodzakelijk zo snel mogelijk te verduurzamen nu de energieprijzen gestegen zijn en nog verder zullen stijgen.

Noaber Energie: op naar een Bathmen dat in 2030 volledig gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie!

Weten waar uw groene energie vandaan komt!

Hans Nijkamp en Karel Horn leggen het uit in het RTLZ-filmpje…