Kom op, verduurzamen!

Nieuws van nu: voorzichtig met informatie-avonden!

De covid-19 epidemie lijkt deels bedwongen, maar vlamt toch weer op…. We hebben een informatie-avond gepland op 8 oktober (19:30 in de Loozaal van Cultuurhuis Braakhekke) maar houden de ontwikkelingen in de gaten. In Braakhekke wordt overigens een strikt protocol gehanteerd dat door de overheid nog heel recent (26 september) is goedgekeurd.

Zolang de covid-19 maatregelen van kracht zijn is het aantal bezoekers per avond aan een maximum gebonden, en u moet zich van tevoren aanmelden om zeker te zijn van deelname.

Ga naar  https://noaber-energie.nl/waarom/  voor informatie over datum en plaats en over de aanmelding. U vindt daar ook de “verkoop-barometers” van onze panelen voor het derde dak (De Meyer – dat is zojuist volledig ingeschreven) en het vierde dak – Dak Klein Hegeman!

Meer nieuws

Kijk ook eens op het tabblad  Nieuws op deze site. Onder andere over de subsidie van de gemeente Deventer voor verduurzaming van woningen!

Weten waar uw groene energie vandaan komt!

Duurzame energie is onmisbaar in ons streven naar een gezonde en leefbare toekomst. Daarom heeft een vertegenwoordiging van Bathmense agrariërs en burgers de coöperatie Noaber – Energie  opgericht. Deze coöperatie is gebaseerd op de breed gedragen wens van agrariërs om een verdere bijdrage te leveren aan de Bathmense samenleving.

De coöperatie heeft ten doel het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.

Boeren en burgers zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in het bestuur van de coöperatie.

Onze missie

Het mooie dorp Bathmen neemt haar verantwoordelijkheid en wil klimaatneutraal en duurzaam zijn. Bathmen wil een voorbeeld zijn waaruit blijkt dat de transitie daadwerkelijk mogelijk is.

Noabers nemen de verantwoordelijkheid voor elkaar en de volgende generaties.

Onze visie

Verander de wereld: begin bij jezelf. Noaber-Energie pakt die uitdaging op en ondersteunt initiatieven om tot realisatie te komen. De samenwerking tussen boeren en de Bathmense bevolking biedt daarbij extra mogelijkheden tot versnelling van de transitie.

Onze kernwaarden

 • Hartstocht: Wij handelen vanuit passie om te zorgen voor een goed klimaat voor het nageslacht.
 • Ambitie: 75% klimaatneutraal in 2030.
 • Nuchterheid: Gewoon en vooral “doen”. Ruimte en respect voor initiatief en ondernemerschap.
 • Samenwerking: Boeren en burgers pakken het samen op. Noabers. Innovatieve mogelijkheden zoeken door samenwerking met TU Twente en andere partijen

Doelstellingen en Initiatieven

Wat produceren we nu aan CO2 in Bathmen?

CO2 jaar productie Bathmen (ton/jaar)
Aantal huishoudens in Bathmen (2019) 2289
Aantal inwoners in Bathmen (2019) 5802
Aantal particuliere voertuigen in Bathmen 3205
Geschat elektriciteit verbruik in Bathmen 8094 MWh 5250
Geschat gasverbruik alle huishoudens 4354*103 m3 8230
Geschat brandstof verbruik bewoners 2700* 103 liter 7920
Totale productie CO2 per jaar 21400

Noot: Deze getallen zijn exclusief het gebruik door bedrijven.
Getallen uit “Staat van Deventer” op https://www.staatvandeventer.nl/ .

Alle energie opwekken in eigen dorp!

2020

100% groene stroom

2025

100% groene stroom en 100% groen gas

2030

100% groene stroom en gas, 50% groen transport

Dit doet de coöperatie Noaber-Energie:

 • verkoop en aanleg van zonnepanelen op daken van betrokken agrariërs via het Noaber Energie Fonds
 • ondersteuning van de ontwikkeling van het zonnepark van de familie Brilman
 • ondersteuning van de ontwikkeling van het groen gas project “Oxe Geeft Gas”
 • inventariseren van de belangstelling in Bathmen voor elektrische deelauto’s
 • inventariseren van mogelijkheden voor verduurzaming van wijken
 • en voor advisering van de burgers over verduurzaming van hun woningen werken we samen met de wooncoaches van Deventer Energie

Samen kunnen we echt grote stappen zetten. Als we de huidige plannen allemaal uitvoeren komen we op korte termijn al tot een besparing van minimaal 30 % van alle CO2 die Bathmen uitstoot! En we gaan voor 75% in 2030!

Ideeën zijn er genoeg! Potentiële thema’s voor praktische bijeenkomsten/werkgroepen:

 • Hoe vervang ik mijn lampen door LED?
 • Hoe werkt een warmte pomp en wat heb ik eraan?
 • Kan ik participeren in het nieuwe zonnepark?
 • Kan mijn huis van het gas af? Is dit een reële vraag voor mijn situatie?
 • Hoe kunnen duurzaamheidsinvesteringen in mijn huis gefinancierd worden?
 • SMART grid: wat is het en wat heb ik eraan?
 • Snel-oplaad mogelijkheden voor elektrische auto’s

Er is veel kennis op duurzaamheidsgebied in het dorp aanwezig. Samen met de mogelijkheden die de combinatie van boeren en burgers biedt en de proactieve en initiatief rijke cultuur van ons dorp geeft grote kansen echte stappen te zetten en ons dorp aan onze (klein)kinderen als een duurzame omgeving achter te laten.

Wellicht wilt u zich inzetten als vrijwilliger of een nieuw initiatief aanmelden. Maak dan gebruik van het contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Noaber Energie Nieuws