Noaber Energie Bathmen is een coöperatie die alle inwoners van Bathmen helpt te verduurzamen om daarmee de verdere opwarming van de aarde te stoppen. De (bestuurs)leden van de coöperatie zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij voeren hun werkzaamheden belangeloos uit. Kennismaken? Ga naar “over ons” .

Visie

Noaber Energie zoekt samenwerking met alle inwoners van Bathmen om te bewerkstelligen dat Bathmen dorp en de buitengebieden van Bathmen per 2030 volledig voorzien zijn van duurzaam opgewekte energie. Noaber Energie zoekt samenwerking met de eigenaren van boerenbedrijven om deze bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzaming waardoor deze hun levensvatbaarheid behouden.

Hoe doet Noaber Energie dat?

Integrale aanpak!

Om te beginnen: de energietransitie is een groot project, zelfs in een klein dorp. We moeten meerdere maatregelen nemen, en die maatregelen vullen elkaar aan. Minder energieverbruik, duurzame opwek, duurzame landbouw, alles valt op zijn plaats als het in combinatie gebeurt…

Wijkverduurzaming, energiecafé, energiecoaches

We bezoeken in Bathmen, wijk voor wijk, bewoners om aandacht te vragen voor mogelijkheden om je woning en leefomgeving te verduurzamen. Denk aan woningisolatie, afkoppelen van regenwater van het riool, sedumdaken, vergroening van tuinen. Adviseurs op al deze terreinen zijn beschikbaar om te helpen met inventariseren van de mogelijkheden voor jouw huis. Ga naar wijkverduurzaming met voorbeelden van onze aanpak. Of bezoek ons energiecafé, eens in de 2 weken in de foyer van Cultuurhuus Braakhekke. Klik op energiecafé voor meer info en data.

 

Deelname aan zonnedaken bij (boeren) bedrijven

Is uw eigen dak niet geschikt om zonnepanelen te plaatsen? Of zie je tegen het geregel op? Of zijn er andere bezwaren tegen opwekken thuis? Denk dan aan deelname aan een zonnedak op een (boeren)bedrijf.

Ondersteuning projecten biogas en zonneparken

Noaber Energie stond mede aan de wieg van het project  “Oxe geeft gas” door onderzoek, lobbywerk, en hulp bij het verkrijgen van financiering. Voor het zonnepark van Erik Brilman (Bathmense Landen)werd eveneens advieswerk verricht. Ook is Noaber Energie beschikbaar om vorm te geven aan bewonersparticipatie bij eventuele toekomstige energie-opwek-projecten.

En verder…

Advisering boerenbedrijven

Het leveren van een bijdrage op het gebied van duurzaamheid bij boerenbedrijven in de breedste zin van het woord.

Samenwerking met andere partners

Maximaal inzetten op samenwerking tussen de inwoners van Bathmen en de gemeente, provincie om circulaire landbouw inhoud te geven en de energietransitie vorm te geven.

Waarom nu?

De opwarming van de aarde verandert ons klimaat. Dat ervaren wij iedere dag. Ingrijpen is noodzakelijk, voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen en alle generaties na ons.

Daarnaast, en nu zeer actueel, spelen politieke redenen ook een rol. De import van Russisch gas wordt gestopt. Ook financieel gezien is het noodzakelijk zo snel mogelijk te verduurzamen nu de energieprijzen gestegen zijn en nog verder zullen stijgen.

Noaber Energie: op naar een Bathmen dat in 2030 volledig gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie!

Weten waar uw groene energie vandaan komt!

Hans Nijkamp en Karel Horn leggen het uit in het RTLZ-filmpje…