Noaber Energie Nieuws

Weten waar uw groene energie vandaan komt!

Bathmense boeren en burgers hebben in 2019 de coöperatie Noaber–Energie  opgericht. Deze coöperatie is gebaseerd op de wens van boeren om een bijdrage te leveren aan de Bathmense samenleving.

De coöperatie heeft ten doel “het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin”. Boeren en burgers zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in het bestuur. Hans Nijkamp en Karel Horn leggen het uit in het RTLZ-filmpje…

Kijk ook naar wijkverduurzaming waar we je in twee filmpjes laten zien hoe je met hulp van Noaber-Energie je eigen huis kunt verduurzamen!

Doelstellingen en Initiatieven

Wat produceren we nu (2020) aan CO2 in Bathmen?

CO2 jaar productie Bathmen (ton/jaar)
Aantal huishoudens in Bathmen (2021) 2297
Aantal inwoners in Bathmen (2021) 5799
Aantal particuliere voertuigen in Bathmen (2021) 3216
Geschat elektriciteit verbruik in Bathmen (2017) 8122 MWh 4524
Geschat gasverbruik alle huishoudens (2017) 4369*103 m3 8231
Geschat brandstof verbruik bewoners (2016) 2786* 103 liter 7956
Totale productie CO2 per jaar 20711

Noot: Deze getallen zijn exclusief het gebruik door bedrijven. Bronnen:
Bevolkingsgetallen uit “Staat van Deventer” op https://www.staatvandeventer.nl/ (2021).
Verbruikscijfers CBS (2016)
CO2 uitstoot: https://www.co2emissiefactoren.nl/ , geraadpleegd op 12-10-2021

Alle energie opwekken in eigen dorp!

2020

100% groene stroom

2025

100% groene stroom en 100% groen gas

2030

100% groene stroom en gas, 50% groen transport

Dit doet de coöperatie Noaber-Energie:

 • verkoop en aanleg van zonnepanelen op daken van betrokken agrariërs via het Noaber Energie Fonds
 • ondersteuning van de ontwikkeling van het zonnepark van de familie Brilman
 • ondersteuning van de ontwikkeling van het groen gas project “Oxe Geeft Gas”
 • inventariseren van de belangstelling in Bathmen voor elektrische deelauto’s
 • inventariseren van mogelijkheden voor verduurzaming van wijken
 • en voor advisering van de burgers over verduurzaming van hun woningen werken we samen met de wooncoaches van Deventer Energie

Samen kunnen we echt grote stappen zetten. Als we de huidige plannen allemaal uitvoeren komen we op korte termijn al tot een besparing van minimaal 30 % van alle CO2 die Bathmen uitstoot! En we gaan voor 75% in 2030!

Ideeën zijn er genoeg:

 • Hoe vervang ik mijn lampen door LED?
 • Hoe werkt een warmte pomp en wat heb ik eraan?
 • Kan ik participeren in het nieuwe zonnepark?
 • Kan mijn huis van het gas af? Is dit een reële vraag voor mijn situatie?
 • Hoe financier ik duurzaamheidsinvesteringen in mijn huis?
 • Snel-laad mogelijkheden voor elektrische auto’s

Er is veel kennis op duurzaamheidsgebied in het dorp aanwezig, boeren en burgers werken samen, en we zijn van huis uit een actief en initiatiefrijk. Dus grote kansen om echte stappen te zetten en een duurzaam dorp aan onze (klein)kinderen achter te laten.

Wellicht wilt u zich inzetten als vrijwilliger of een nieuw initiatief aanmelden. Maak dan gebruik van het contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nieuws van de zonnedaken!

Het staat niet stil! We zijn gestart met robotreiniging van onze zonnedaken, één maal per 2 jaar, door bedrijf “Solar”.

Ook is het vierde dak geïnstalleerd, dat van Erve De Eersteling aan de Veenweg in Loo-Bathmen. 138 panelen staan klaar om stroom te leveren!