Kom op, verduurzamen!

Perenbomenuitdeeldag: groot succes!

De perenbomenactie is een enorm succes geworden! We hebben zaterdagmiddag 6 februari 800 boompjes kunnen uitdelen! Meer info, of interesse om alsnog een boompje te bemachtigen? Kijk op onze nieuwspagina  .

Voor wie een boompje heeft bemachtigd: kijk voor instructies voor de verzorging op: https://meerbomen.nu/hoe-verzorg-ik-mijn-perenboom .

En, nu we toch over bomen praten:  kijk ook eens op https://meerbomen.nu/  of download de perebomen-poster !

NIEUWS OVER DE BATHMENSE LANDEN

Sinds oktober 2017 , zijn Jolanda en Erik Brilman bezig om een zonnepark aan de Bathmense landen te realiseren.

Na een periode van 2,5 jaar is het vergunningstraject doorlopen. Er komen meerdere poelen, een groenaanplant aan de oost- en zuidzijde van het park, en een uitkijkheuvel met informatie voorziening over het project voor belangstellenden. Schapen gaan er voor zorgen dat de zonneweide met veel biodiversiteit en extensieve grassen kort gehouden wordt. Er zullen in totaal zo’n 41.000 panelen worden geplaatst, goed voor 18 megawatt (stroom voor +/- 5000 huishoudens).

We zitten nu in de aanbestedingsfase, eerst financieel, daarna fysiek; ook een proces van enkele maanden. Naar verwachting kunnen we in het 1e kwartaal van 2022, de eerste stroom leveren.

Meer weten? Zie Nieuws Zonnepark Brilman  in de nieuwsrubriek op deze pagina.

Zet ‘m op 60, liever vandaag dan morgen!!

 Door de temperatuur van je cv-ketel iets lager te zetten, bespaar je gas en daarmee geld! En nee, je hoeft niet bang te zijn voor een koude douche. En nee, het is ook geen nepverhaal of rare truc.

De meeste cv-ketels zijn standaard ingesteld op 80 graden. Meestal is dat onnodig: de winters worden milder en de huizen worden beter geïsoleerd. Door de temperatuur van je verwarmingswater (niet je tap- en douchewater) te wijzigen naar 60 graden, verbruik je veel minder gas. Beter voor het milieu en beter voor jou: je stoot minder CO2 uit en je merkt het op je energierekening.

Het is bovendien erg simpel, voor de meeste ketels gaat het om enkele handelingen die binnen een minuut geklaard zijn. Meer weten? Meedoen, ook met onze selfie-actie? Gauw even kijken op  Zet ‘m op 60 nieuwsbericht .

De postcoderoosregeling gaat veranderen!

De huidige postcoderoosregeling (PCR) werkt met de teruggave van energiebelasting via uw jaarrekening thuis. De energiebelasting die overeenkomt met de stroom die u op het dak opwekt, wordt thuis op uw jaarrekening in mindering gebracht. Dit levert u dit jaar € 0,1182 per kWh op. Maar deze regeling gaat verdwijnen. De nieuwe regeling is een “leveringssubsidie”. De coöperatie waar u lid van bent, verkoopt de stroom aan een energieleverancier, en de overheid legt daar een subsidiebedrag per kWh bij. De inkomsten die zo ontstaan leiden tot een rendement voor de coöperatie dat aan de leden uitgekeerd wordt. Het subsidiebedrag is om en nabij € 0,11 dus iets krapper dan de huidige regelingen. Wel is de regeling in sommige opzichten wat flexibeler.

Om financiele redenen kan het dus voordelig zijn om nu nog snel in te stappen in de oude regeling!! Meer weten? 

Mail naar  info@noaber-energie.nl .

Ga naar  https://noaber-energie.nl/waarom/  voor aanmelding. U vindt daar ook de “verkoop-barometers” van onze panelen voor het vierde dak (Klein Hegeman aan de Veenweg) en het vijfde dak (te Boekhorst, Lettele)!

Voorzichtig met informatie-avonden!

We zijn nog steeds voorzichtig met informatie-avonden. Wel is het nog steeds mogelijk om bij u thuis voorgelicht te worden over dit project. Op 1,5 meter afstand, dat wel! Mail naar info@noaber-energie.nl  om u op te geven.

Meer nieuws

Kijk ook eens op het tabblad  Nieuws op deze site.

Deventer Stroomt

De gemeente Deventer stelt subsidies ter beschikking voor verduurzaming van woningen! En bovendien komt er een collectieve inkoop-actie voor mensen die overwegen om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen. Op 16 november is hierover een webinar (internet-conferentie). Houd de websites https://deventerstroomt.nl/ en https://regionaalenergieloket.nl/  in de gaten!

Meer info? Zie  Deventer-Stroomt_katern .

Weten waar uw groene energie vandaan komt!

Duurzame energie is onmisbaar in ons streven naar een gezonde en leefbare toekomst. Daarom heeft een vertegenwoordiging van Bathmense agrariërs en burgers de coöperatie Noaber – Energie  opgericht. Deze coöperatie is gebaseerd op de breed gedragen wens van agrariërs om een verdere bijdrage te leveren aan de Bathmense samenleving.

De coöperatie heeft ten doel het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.

Boeren en burgers zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in het bestuur van de coöperatie.

Onze missie

Het mooie dorp Bathmen neemt haar verantwoordelijkheid en wil klimaatneutraal en duurzaam zijn. Bathmen wil een voorbeeld zijn waaruit blijkt dat de transitie daadwerkelijk mogelijk is.

Noabers nemen de verantwoordelijkheid voor elkaar en de volgende generaties.

Onze visie

Verander de wereld: begin bij jezelf. Noaber-Energie pakt die uitdaging op en ondersteunt initiatieven om tot realisatie te komen. De samenwerking tussen boeren en de Bathmense bevolking biedt daarbij extra mogelijkheden tot versnelling van de transitie.

Onze kernwaarden

 • Hartstocht: Wij handelen vanuit passie om te zorgen voor een goed klimaat voor het nageslacht.
 • Ambitie: 75% klimaatneutraal in 2030.
 • Nuchterheid: Gewoon en vooral “doen”. Ruimte en respect voor initiatief en ondernemerschap.
 • Samenwerking: Boeren en burgers pakken het samen op. Noabers. Innovatieve mogelijkheden zoeken door samenwerking met TU Twente en andere partijen

Doelstellingen en Initiatieven

Wat produceren we nu aan CO2 in Bathmen?

CO2 jaar productie Bathmen (ton/jaar)
Aantal huishoudens in Bathmen (2019) 2289
Aantal inwoners in Bathmen (2019) 5802
Aantal particuliere voertuigen in Bathmen 3205
Geschat elektriciteit verbruik in Bathmen 8094 MWh 5250
Geschat gasverbruik alle huishoudens 4354*103 m3 8230
Geschat brandstof verbruik bewoners 2700* 103 liter 7920
Totale productie CO2 per jaar 21400

Noot: Deze getallen zijn exclusief het gebruik door bedrijven.
Getallen uit “Staat van Deventer” op https://www.staatvandeventer.nl/ .

Alle energie opwekken in eigen dorp!

2020

100% groene stroom

2025

100% groene stroom en 100% groen gas

2030

100% groene stroom en gas, 50% groen transport

Dit doet de coöperatie Noaber-Energie:

 • verkoop en aanleg van zonnepanelen op daken van betrokken agrariërs via het Noaber Energie Fonds
 • ondersteuning van de ontwikkeling van het zonnepark van de familie Brilman
 • ondersteuning van de ontwikkeling van het groen gas project “Oxe Geeft Gas”
 • inventariseren van de belangstelling in Bathmen voor elektrische deelauto’s
 • inventariseren van mogelijkheden voor verduurzaming van wijken
 • en voor advisering van de burgers over verduurzaming van hun woningen werken we samen met de wooncoaches van Deventer Energie

Samen kunnen we echt grote stappen zetten. Als we de huidige plannen allemaal uitvoeren komen we op korte termijn al tot een besparing van minimaal 30 % van alle CO2 die Bathmen uitstoot! En we gaan voor 75% in 2030!

Ideeën zijn er genoeg! Potentiële thema’s voor praktische bijeenkomsten/werkgroepen:

 • Hoe vervang ik mijn lampen door LED?
 • Hoe werkt een warmte pomp en wat heb ik eraan?
 • Kan ik participeren in het nieuwe zonnepark?
 • Kan mijn huis van het gas af? Is dit een reële vraag voor mijn situatie?
 • Hoe kunnen duurzaamheidsinvesteringen in mijn huis gefinancierd worden?
 • SMART grid: wat is het en wat heb ik eraan?
 • Snel-oplaad mogelijkheden voor elektrische auto’s

Er is veel kennis op duurzaamheidsgebied in het dorp aanwezig. Samen met de mogelijkheden die de combinatie van boeren en burgers biedt en de proactieve en initiatief rijke cultuur van ons dorp geeft grote kansen echte stappen te zetten en ons dorp aan onze (klein)kinderen als een duurzame omgeving achter te laten.

Wellicht wilt u zich inzetten als vrijwilliger of een nieuw initiatief aanmelden. Maak dan gebruik van het contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Noaber Energie Nieuws