13 mei 2023: Opening Zonnepark “De Bathmense Landen”

13 mei officiële opening “zonnepark de Bathmense landen” en uitgifte obligaties!

Op 13 mei 2023 werd de officiële opening verricht van het Zonnepark de Bathmense Landen, de installatie op het park is dan exact 1 jaar in bedrijf.

Op een stralend zonnige dag kwam een flinke groep mensen bijeen onder een zonnescherm op de uitkijkheuvel.

Erik en Jolanda Brilman en de vele partijen en bedrijven die betrokken waren bij de totstandkoming van dit project, gaven onder de enthousiaste leiding  van spreekstalmeester Chris Lemmens een overzicht van de totstandkoming van het project. Geen kleine opgave, het duurde 7 jaar en er moesten de nodige hobbels genomen worden.

 

Natuurlijk stonden Erik en Jolanda centraal in deze happening. Ze kregen vele, vele veren op hun hoed gestoken.  Dat mocht ook wel: zeven jaar van doorzettingsvermogen, flinke inspanning en een goede dosis nuchterheid werd eindelijk beloond!

Er waren de nodige toespraken waarbij iedereen de hoogtepunten, en soms ook de moeilijke momenten benoemde. Met als grote gemene deler van alle betrokkenen: waardering voor elkaars inbreng in dit grote project.

Erik en Jolanda hebben met dit park van 32.697 panelen (tel maar na..) voldoende elektrisch vermogen in huis om 5689 huishoudens, pakweg twee keer Bathmen, van duurzame stroom te voorzien. Samen met Noaber Energie zal in de nabije toekomst gekeken gaan worden naar mogelijkheden om Bathmense bewoners ook Bathmense stroom te kunnen laten kopen. De ontwikkelingen staan niet stil!

Er waren veel belangstellenden, de sfeer was gemoedelijk, plattelands en enthousiast. Een mooie Bathmense happening! Na de nodige toespraken konden de deelnemers met een (uiteraard elektrisch) voertuigje ter plekke de installaties bekijken.

Op een bord is te zien waar de verschillende componenten van deze indrukwekkende installatie opgesteld zijn. Er zijn “permanente bewoners” in de vorm van een kudde schapen die zich al goed op hun gemak voelen. Samen met enkele waterpartijen moet deze begrazing gaan zorgen voor een natuurlijke biodiversiteit. Kansen voor meer insectenleven, broedplaats voor weidevogels!

 

Tijdens deze gelegenheid werd ook de aftrap worden gegeven voor de uitgifte van 16000 obligaties van € 25 elk. Deze obligaties zijn met een vast rentepercentage van 5% een interessante investering in een lokaal duurzaam project. Een prachtig moment was de overdracht van 200 obligaties, een schenking van Klimaatfonds Nederland, Energieleverancier Engie en Erik en Jolanda Brilman aan Coöperatie Noaber-Energie, als bezegeling van de mooie samenwerking tussen de familie Brilman en de Coöperatie. Voorzitter Chris Lemmens is er zichtbaar blij mee!

Inwoners uit de gemeente Deventer kunnen vanaf dit moment via www.zonnepanelendelen.nl zich hiervoor inschrijven. De looptijd zal 7 jaar bedragen met een lineaire aflossing.

Alles even op een rij:

  • Totaal beschikbaar: € 400.000,00
  • 16000 obligaties
  • Rendement: vast 5 %
  • € 25,00 per stuk
  • Looptijd: 7 jaar
  • Aflossing: lineair, 1/7 per jaar
  • Minimale investering € 25,00
  • Maximale investering € 5000,00
  • De eerste maand uitsluitend voor de inwoners van de gemeente Deventer

Via de website www.zonnepanelendelen.nl kun je je vanaf omstreeks 13 mei inschrijven voor deelname aan dit lokale project. (Let wel: al is het risico klein, het is en blijft risicodragend vermogen). Voor meer informatie omtrent de obligaties: Erik en Jolanda Brilman Brilmanbathmen@gmail.com / 06-2378 4700.