Lokale boeren helpen de regio Deventer te verduurzamen

Wat willen we precies? Omzetting aardgas naar groengas door middel van mestvergisting. En dus CO2 reductie voor lokale afnemers en producenten. Door de produktie van groen gas uit mest besparen we in het gebruik van fossiel gas (uit Groningen of uit Rusland), en door het gebruik van het digestaat (de substantie die overblijft na de vergisting) als meststof hebben we minder kunstmest nodig! Het mes snijdt dus aan twee kanten..   Voor een uitgebreider uitleg en interviews met de deelnemende boeren zie ook  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/07/09/vijf-boeren-en-een-gasleiding-van-10-kilometer.

Tijdens het Deventer Ondernemers Event op 13 juni 2022 heeft Oxe Geeft Gas dan ook de prijs “Global Goals” 2021 gewonnen, zie daarvoor ook de nieuwspagina . Een mooie erkenning!

In schema:

 

Het groene gas zal worden geleverd aan een aantal bedrijven in Deventer. Daartoe wordt een pijpleiding aangelegd:

Voor de afnemers van dat gas zijn er aanzienlijke voordelen. Er zijn de ideële voordelen (bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, lokale produktie en afname) maar ook praktische en financiële: de aanpassingskosten zijn laag, de energiebelasting op gas vervalt  (een flink voordeel!). Voor de boeren is het ook een prima zaak: minder kunstmest gebruik, niet alleen een lagere CO2-voetafdruk maar ook een lagere stikstof-voetafdruk, geen aanslag op landbouwgronden en cultuurlandschap. Een flinke stap naar de circulaire landbouw! In 2022 moet het gas gaan stromen!

Hieronder een foto-impressie van alle nu werkende vergisters.

Rick en Mayke Schoneveld

Jan Willem Beekhof

Christian Muilerman

Lennart Lamberts

Hans Nijkamp