Lokale boeren helpen de regio Deventer te verduurzamen

Wat willen we precies? Omzetting aardgas naar groengas door middel van mestvergisting. En dus CO2 reductie voor lokale afnemers en producenten. Door de produktie van groen gas uit mest besparen we in het gebruik van fossiel gas (uit Groningen of uit Rusland), en door het gebruik van het digestaat (de substantie die overblijft na de vergisting) als meststof hebben we minder kunstmest nodig! Het mes snijdt dus aan twee kanten..

In schema:

 

 

Kijk voor meer informatie over het eerste-fase project (Oxe geeft gas) op https://noaber-energie.nl/oxe-geeft-gas/ .

Meer weten over fase 2 van het groen gas project: klik op https://noaber-energie.nl/groengas-bathmen-fase-2/ .