OXE GEEFT GAS!

Wat willen we precies? Omzetting aardgas naar groengas door middel van mestvergisting. En dus CO2 reductie voor lokale afnemers en producenten. Door de produktie van groen gas uit mest besparen we in het gebruik van fossiel gas (uit Groningen of uit Rusland), en door het gebruik van het digestaat (de substantie die overblijft na de vergisting) als meststof hebben we minder kunstmest nodig! Het mes snijdt dus aan twee kanten.. Voor een uitgebreider uitleg en interviews met de deelnemende boeren zie het artikel in  https://www.nieuweoogst.nl. Tijdens het Deventer Ondernemers Event op 13 juni 2022 heeft Oxe Geeft Gas dan ook de prijs “Global Goals” 2021 gewonnen, zie daarvoor ook de nieuwspagina . Een mooie erkenning!

 

In schema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het groene gas zal worden geleverd aan een aantal bedrijven in Deventer. Daartoe wordt een pijpleiding aangelegd:

Voor de afnemers van dat gas zijn er aanzienlijke voordelen. Er zijn de ideële voordelen (bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, lokale produktie en afname) maar ook praktische en financiële: de aanpassingskosten zijn laag, de energiebelasting op gas vervalt  (een flink voordeel!). Voor de boeren is het ook een prima zaak: minder kunstmest gebruik, niet alleen een lagere CO2-voetafdruk maar ook een lagere stikstof-voetafdruk, geen aanslag op landbouwgronden en cultuurlandschap. Een flinke stap naar de circulaire landbouw! In 2022 is het gas gaan stromen en in 2023 moeten de eerste vijf installaties volledig “op stoom” zijn. Dat is nog best een klus, zo waren er in enkele vergisters problemen met de dakconstructie en bleek het lastiger dan verwacht om de vergistende mest voldoende op temperatuur te krijgen in de winter. Dat kostte een deel van het gas… Maar we hebben er weer van geleerd en de betere tijden breken nu aan!

In de eerste fase zijn 5 boeren gestart met mestvergisting in hun maatschap “Oxe Geeft Gas”. Hier zijn ze:

In fase 2 gaan opnieuw 5 boeren een mestvergisting opstarten. Deze keer met hulp en begeleiding van een zgn “kernteam” onder leiding van projectleider Merlinn van Nieuwkuijk. Meer info over Groengas Bathmen fase 2? Zie groengas-bathmen-fase-2

Hieronder een foto-impressie van alle nu werkende vergisters.

Rick en Mayke Schoneveld

Jan Willem Beekhof

Christian Muilerman

Lennart Lamberts

Hans Nijkamp

Hans Nijkamp