Dorpsuitvoeringsplan (DUP)

De Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel hebben in december de subsidies  voor de uitvoering van ons Dorpsuitvoeringsplan goedgekeurd! Na de voorbereidende stappen zijn we nu echt aan de gang met de uitvoering. De organisatie krijgt vorm door de aanstelling van een procesregisseur (Else Tutert), een projectleider Groengas (Merlinn van Nieuwkuijk samen met Eric Kouters) en de al aangestelde projectleider wijkverduurzaming (Miranda Arendsen). Kennismakingsgesprekken zijn gevoerd en de volgende stap is de definitie van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Dat zijn er heel wat! Naast Gemeente, Provincie, Coöperatieve Vereniging Noaber-Energie U.A. (Noaber-Energie) worden ook Enexis, het Kavelruil project, woningbouw vereniging de Marken, SallandLoont en OGG bv betrokken bij de verdere uitrol van dit project.

Er is een overall coördinatieteam opgezet dat bestaat uit de projectleiders Groengas, Wijkverduurzaming, Coöperatieve Vereniging Noaber-Energie U.A. (Noaber-Energie) en de procesregisseur. Ook is er een kerngroep Groengas ingesteld waarin ook 3 boeren als vaste deelnemers aanwezig zijn: Jawin Klein Hegeman, Johan Groot Bronsvoort en Wim Roeterdink. Ook voor de Kerngroep Wijkverduurzaming is de bezetting bekend. De participatie van bewoners willen we graag prominenter maken. Er wordt onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven.

Communicatie is natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp. Er wordt samen met een expert een plan gemaakt hoe we onze plannen en de voortgang op een effectieve manier zullen gaan delen met de Bathmense bevolking.

Download het complete Dorpsuitvoeringsplan-Bathmen.

Maak kennis met het DUP-team:

Ik ben Jochem Boeke en woon met mijn twee tienerdochters in Nijmegen, de mooiste en oudste stad van Nederland. Ik werk als Projectleider warmtetransitie voor de gemeente Deventer (is ook best een mooie stad…). In die rol help ik inwoners van Bathmen om hun woning te verduurzamen. Dat wil zeggen geld besparen, comfort verbeteren en bijdragen aan klimaatdoelen. Ik organiseer van alles om Bathmeners zo veel mogelijk te ontzorgen. Ik verbind mensen, ben resultaatgericht en ik voel me thuis in de energietransitie. In mijn vrije tijd ben ik redacteur van De Nijmeegse Stadskrant. Mijn achtergrond is in design, economie en bedrijfskunde. De enige schoenen die ik draag zijn Puma Suede Classic, ik heb ze in alle kleuren.

Ik ben Merlinn van Nieuwkuijk, 49 jaar, getrouwd met Martijn. Ik heb een achtergrond in de civiele techniek en heb ik bij diverse adviesbureau’s gewerkt voordat ik de overstap heb gemaakt naar de overheid. Werken in het algemene belang en bijdragen aan een betere toekomst zijn voor mij belangrijk. In Noordoost Twente heb Ik aan de wieg gestaan van de gemeentelijke samenwerking en was ik betrokken bij de oprichting van Boerengas B.V en de Energiecooperatie van Noordoost Twente. Ik vind het inspirerend om te zien hoeveel er vanuit de Energiecooperatie in Bathmen al wordt opgepakt en wil graag bijdragen aan het laten slagen van een mooi groengas project in Bathmen. Dat ga ik samen met Eric Kouters doen vanuit VersnellingNL.

Mijn naam is Else Tutert. Ik ben procesregisseur/ projectmanager bij Gemeente Deventer Ik mag samen met Noaber Energie, bewoners en de andere betrokken partijen het dorpsuitvoeringsplan tot uitvoering brengen. Mijn taak is om samen met Noaber Energie te zorgen dat we de goede stappen zetten om te komen tot het produceren van groen gas en een buurtaanpak ontwikkelen waar we bewoners en woningeigenaren helpen met het verduurzamen van hun woningen. Daarnaast bewaak ik de financiële stromen en zorg ik voor de bestuurlijke afstemming en afstemming met partijen en andere lopende initiatieven. We zijn altijd op zoek naar koppelkansen! Ik woon in Deventer en je kan me regelmatig tegenkomen in Bathmen, hardlopend, fietsend of zwemmend.

Mijn naam is Eric Kouters. Na een technische opleiding Civiele techniek heb ik Technische bedrijfskunde gedaan. Ik heb veel verschillende dingen gedaan, van commercie tot management, van marketing tot automatisering. De langste periode heb ik in de bouwtoelevering gewerkt. In 2007 ben ik voor mezelf begonnen.
Ik ben de laatste jaren steeds meer actief op het gebied van energietransitie en circulaire bouweconomie. Ik ben momenteel twee dagen per week als directeur van HOUT100% de ambassadeur van de timmerindustrie in Nederland. De andere dagen als projectmanager actief binnen de Smart Energy Hub Zwolle Noord en bij de groengashubs in Noordoost Twente, Staphorst en nu dus in samenwerking met Merlinn in Bathmen.
Het is fijn om met een enthousiaste groep in Bathmen een bijdrage te leveren aan een betere toekomst.

Karel Horn
Karel Horn ben ik. Zoals de foto laat zien houd ik (en mijn vrouw en buren ook) van het goede leven.
Om onze kleinkinderen van hetzelfde leven te laten genieten moeten we hard aan de slag. Duurzamer met onze omgeving omgaan is daarbij essentieel. Zowel in ons eigen huis, maar ook met elkaar zullen we stappen moeten zetten. Gelukkig leven we in een dorp waar boeren en burgers elkaar willen helpen om die te zetten. We hebben al mooie projecten gerealiseerd maar er is absoluut meer nodig: daar draag ik graag als aanjager aan bij.

DUP: Wijkverduurzaming

Er is een kernteam verduurzaming gevormd. Dat team zal plannen maken om verder de wijken van Bathmen in te trekken om mensen actief te betrekken bij de verduurzaming van huizen. Kijk op https://noaber-energie.nl/woningen/ om kennis te maken met de leden van het kernteam verduurzaming en om meer te weten te komen over de activiteiten. Mensen betrekken in de wijken van Bathmen bij onze activiteiten is de basis van een effectieve aanpak van de verduurzaming. Er wordt ook gewerkt aan de instelling van een klankbordgroep van Bathmense bewoners die ons gaat helpen om de wijkaanpak optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte van mensen in die wijk. Vind je het leuk om een bijdrage hierbij te leveren?  Meld je aan via ons email adres: info@noaber-energie.nl.

De school De Rythmeen vervult een belangrijke rol in de wijk Oranjebuurt. Op de school is momenteel het thema Duurzaamheid actief. De energiecoaches begeleiden (in overleg) lessen om informatie te geven omtrent wat een energie coach zoal doet, beelden te maken in de klas met een warmte camera. De groepen 6-8  kunnen aan de slag met een bouwpakket van een knutselmolentje dat werkt op een zonnepaneeltje (subsidie gemeente Deventer). Scholen zijn hier enthousiast over! Kijk ook eens op de nieuwsberichten: https://noaber-energie.nl/energiecoaches-op-de-rythmeen/

Ook wil de school graag meewerken aan het beschikbaar stellen van het schoolplein in het najaar. Hier kan dan een klusbakfiets gestationeerd worden die de wijk kan intrekken om mensen te helpen en te ondersteunen met het uitvoeren van kleine duurzaamheidsklusjes. Denk aan monteren van tochtstrippen, vervangen van oude lampen door LED lampen, monteren van een brievenbusborstel e.d.

Nogmaals even de aandacht voor mogelijkheden om ook als je een kleine beurs hebt stappen te zetten in je eigen huis. De gemeente Deventer is gestart met het programma “Deventer Helpt Isoleren” waarbij huiseigenaren met een onvoldoende geïsoleerd huis (label D of lager) en een laag inkomen substantieel geholpen worden met grotere isolatie-maatregelen. Zie hiervoor het persbericht van de gemeente op onze site https://noaber-energie.nl/deventer-helpt-isoleren/ .

DUP: het energiecafé

Ons energie café blijft lekker doorlopen: elke 14 dagen meldt zich een behoorlijk aantal mensen die praktisch bijgestaan worden door onze energie coaches. Afgelopen weken zijn behoorlijk wat InfraRood foto’s genomen bij mensen die daar om gevraagd hebben. Dit heeft weer de nodige kennis opgeleverd waar actief gewerkt kan worden met isolatie maatregelen om het gas verbruik naar beneden te brengen. Samen met de projectleider verduurzamen van huizen (Miranda Arendsen) wordt nagedacht hoe het energie café concept nog effectiever ingezet kan gaan worden. Op 22 maart 2023 werd een informatie avond georganiseerd waar ingegaan werd op isolatie technieken, werking en toepassing van warmtepompen, en de aanleg van zonnepanelen. Het was een goed bezochte avond, zoals je kunt zien op thema-avond-duurzaamheid-op-22-maart-2023/ . Kijk ook eens op https://noaber-energie.nl/energiecafe/ .

DUP: Groengas

Na een selectieprocedure in november van Noaber Energie in samenwerking met de gemeente Deventer zijn Merlinn en senior Eric, beiden ervaren op het gebied van monomestvergisting, begonnen om op boerderijniveau en via een centraal leidingwerk op een centrale plek biogas op te werken naar groengas. Dit model wordt als kansrijk gezien voor Bathmen, waarbij het doel is dat zo veel mogelijk boeren deel kunnen nemen en met het lokaal geproduceerde groene gas 50% van het aardgasverbruik van Bathmen kan worden vervangen. Hiernaast blijft het goed isoleren van de woningen en een hybride warmtepomp wel noodzakelijk.

In januari is gestart met de toevoeging van een model waarbij alle boeren hun eigen vergister op het erf plaatsen.. Diverse sessies met experts zijn gehouden om te profiteren van ervaringen die zijn opgedaan bij andere projecten. Het model van het leidingnetwerk is schetsmatig uitgewerkt en diverse gesprekken hierover worden gevoerd met het kernteam, de projectleider van Salland Loont en inhoudsdeskundigen vanuit de kavelruil. De verkregen inzichten worden de komende tijd verwerkt in de businesscase om een goede inschatting van de kosten en de opbrengsten te kunnen maken. Daarna volgen de gesprekken over rolneming en mogelijke subsidies met de overheden. Het begin is er… wordt vervolgd! Voor meer informatie over het kernteam groen gas en het fase 2 project: zie  https://noaber-energie.nl/groengas-bathmen-fase-2/ .