Dorpsuitvoeringsplan (DUP)

De Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel hebben in december de subsidies  voor de uitvoering van ons Dorpsuitvoeringsplan goedgekeurd! Na de voorbereidende stappen zijn we nu echt aan de gang met de uitvoering. De organisatie krijgt vorm door de aanstelling van een procesregisseur (Else Tutert), een projectleider Groengas (Merlinn van Nieuwkuijk samen met Eric Kouters) en de al aangestelde projectleider wijkverduurzaming (Miranda Arendsen). Kennismakingsgesprekken zijn gevoerd en de volgende stap is de definitie van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Dat zijn er heel wat! Naast Gemeente, Provincie, Noaber-Energie worden ook Enexis, het Kavelruil project, woningbouw vereniging de Marken, SallandLoont en OGG bv betrokken bij de verdere uitrol van dit project.

De overleg-structuren zijn gedefinieerd en worden nu geïnstalleerd. Er is een overall coördinatieteam opgezet dat bestaat uit de projectleiders Groengas, Wijkverduurzaming, Noaber-Energie en de procesregisseur. Ook is er een kerngroep Groengas ingesteld waarin ook 3 boeren als vaste deelnemers aanwezig zijn: Jawin Klein Hegeman, Johan Groot Bronsvoort en Wim Roeterdink. Ook voor de Kerngroep Wijkverduurzaming is de bezetting bekend. De participatie van bewoners willen we graag prominenter maken. Er wordt onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven.

Communicatie is natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp. Er wordt samen met een expert een plan gemaakt hoe we onze plannen en de voortgang op een effectieve manier zullen gaan delen met de Bathmense bevolking.

Download het complete Dorpsuitvoeringsplan-Bathmen.

Maak kennis met het DUP-team:

Mijn naam is Miranda Arendsen en ik ben projectleider Buurtaanpak bij de gemeente Deventer. In deze functie ondersteun ik de werkgroep Energiecafé van Noaber-Energie. De werkgroep is in het voorjaar van 2022 ontstaan bij het maken van de Routekaart Buurtaanpak en organiseert het Energiecafé op zaterdagen in Braakhekke.

Naast de werkgroep Energiecafé zal er een team inwoners van Bathmen gevormd gaan worden met wie ik ga werken aan de verdere uitvoering van de Routekaart Buurtaanpak. Ik krijg energie van goede ideeën van inwoners want zij zijn naar mijn mening dé specialisten van hun eigen leefomgeving. Naast deze werkzaamheden ben ik ook nog projectleider van een ander project binnen de gemeente Deventer.

Ben getrouwd met Marco, we wonen in Oeken (buitengebied van de gemeente Brummen) en we zijn de ouders van drie studerende dochters.

Bij vragen of in het geval je een goed idee hebt over het verduurzamen van je woonomgeving kun je altijd contact opnemen. Ik ga graag, samen met Noaber-Energie, met je in gesprek!

Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Merlinn van Nieuwkuijk, 49 jaar, getrouwd met Martijn en de kinderen zijn vanwege hun studies (Diergeneeskunde en Bewegingswetenschap) de deur uit.

Zelf heb ik een technische achtergrond in de civiele techniek en heb ik bij diverse adviesbureau’s gewerkt voordat ik de overstap heb gemaakt naar de overheid. Werken in het algemene belang en bijdragen aan een betere toekomst zijn voor mij belangrijk. Ik heb aan de wieg gestaan van de gemeentelijke samenwerking in Noordoost Twente en ben vanuit daar ook nauw betrokken geweest bij de oprichting van Boerengas B.V en de Energiecooperatie van Noordoost Twente.  Dat heeft mij zo enthousiast gemaakt dat ik als zelfstandige onder de naam SALTOO mij verder wil toeleggen op dit soort ontwikkelingen. SALTOO staat voor een creatieve sprong vooruit, waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen inwoners, Ondernemers & Overheden tot stand worden gebracht. Verder werk ik voor de RES Twente en ben ik verantwoordelijk voor de monitoring, biogas/groengas en grensoverschrijdende samenwerking (NL/DE) bij de gemeente Losser. Ik vind het inspirerend om te zien hoeveel er vanuit de Energiecooperatie in Bathmen al wordt opgepakt en wil graag bijdragen aan het laten slagen van een mooi groengas project in Bathmen. Dat ga ik samen met Eric Kouters doen vanuit VersnellingNL.

In mijn vrije tijd geef ik diverse trainingen bij de atletiekvereniging Iphitos: zoals corestabilitylessen (kracht&stabiliteit), trailruntraining (off road hardlopen) en ben ik een echte organisator (Twentse Smokkeltrail) en houd ik ervan om nieuwe ideeën tot uitvoering te brengen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met en voor Bathmen.

Mijn naam is Else Tutert. Ik ben procesregisseur/ projectmanager bij Gemeente Deventer Ik mag samen met Noaber Energie, bewoners en de andere betrokken partijen het dorpsuitvoeringsplan tot uitvoering brengen. Mijn taak is om samen met Noaber Energie te zorgen dat we de goede stappen zetten om te komen tot het produceren van groen gas en een buurtaanpak ontwikkelen waar we bewoners en woningeigenaren helpen met het verduurzamen van hun woningen. Daarnaast bewaak ik de financiële stromen en zorg ik voor de bestuurlijke afstemming en afstemming met partijen en andere lopende initiatieven. We zijn altijd op zoek naar koppelkansen! Ik woon in Deventer en je kan me regelmatig tegenkomen in Bathmen, hardlopend, fietsend of zwemmend.

Mijn naam is Eric Kouters. Na een technische opleiding Civiele techniek heb ik Technische bedrijfskunde gedaan en ben ik in diverse takken van de bouw terechtgekomen. Veel verschillende dingen gedaan, van commercie tot management, van marketing tot automatisering, van plannen naar uitvoering, altijd van denken naar doen. De langste periode in de bouwtoelevering gewerkt. In 2007 ben ik voor mezelf begonnen.

De rode draad door mijn werkzaamheden is verandering. Ik hou van afwisseling, van verschillende activiteiten tegelijk en van uitdaging. Ik heb als zelfstandige veel verandertrajecten in de bouw gedaan, innovatieprojecten in de bouwsector aangestuurd en ben de laatste jaren steeds meer actief op het gebied van energietransitie en circulaire bouweconomie. Ik ben momenteel twee dagen per week als directeur van HOUT100% de ambassadeur van de timmerindustrie in Nederland. De andere dagen als projectmanager actief binnen de Smart Energy Hub Zwolle Noord en bij de groengashubs in Noordoost Twente, Staphorst en nu dus in samenwerking met Merlinn in Bathmen. Je kunt me ook nog tegenkomen als spinner van Cirkelstad Deventer en Apeldoorn.

Ik verheug me op de samenwerking in Bathmen. Het is fijn om met een enthousiaste groep een bijdrage te leveren aan een betere toekomst.

DUP: Wijkverduurzaming

De plannen om verder de wijken van Bathmen in te trekken om mensen actief te betrekken bij de verduurzaming van huizen beginnen steeds concreter te worden.

De school De Rythmeen vervult een belangrijke rol in de wijk Oranjebuurt. Op de school is momenteel het thema Duurzaamheid actief. Er is aangeboden om (in overleg) lessen te helpen begeleiden met bezoek van o.a. de energiecoaches, informatie te geven omtrent wat een energie coach zoal doet, beelden te maken in de klas met een warmte camera, de groepen 6-8  kunnen aan de slag met een bouwpakket van een knutselmolentje dat werkt op een zonnepaneeltje (subsidie gemeente Deventer). Scholen hebben hier enthousiast op gereageerd.

Ook wil de school graag meewerken aan het beschikbaar stellen van het schoolplein in het najaar. Hier kan dan een klusbakfiets gestationeerd worden die de wijk kan intrekken om mensen te helpen en te ondersteunen met het uitvoeren van kleine duurzaamheidsklusjes. Denk aan monteren van tochtstrippen, vervangen van oude lampen door LED lampen, monteren van een brievenbusborstel e.d.

Mensen betrekken in de wijken van Bathmen bij onze activiteiten is de basis van een effectieve aanpak van de verduurzaming. Er wordt nu gewerkt aan de instelling van een klankbordgroep van Bathmense bewoners die ons gaat helpen om de wijkaanpak optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte van mensen in die wijk. Vind je het leuk om een bijdrage hierbij te leveren?  Meld je aan via ons email adres: info@noaber-energie.nl.

Nogmaals even de aandacht voor mogelijkheden om ook als je een kleine beurs hebt stappen te zetten in je eigen huis. De gemeente Deventer is gestart met het programma “Deventer Helpt Isoleren” waarbij huiseigenaren met een onvoldoende geïsoleerd huis (label D of lager) en een laag inkomen substantieel geholpen worden met grotere isolatie-maatregelen. Zie hiervoor het persbericht van de gemeente op onze site https://noaber-energie.nl/ .

DUP: het energiecafé

Ons energie café blijft lekker doorlopen: elke 14 dagen meldt zich een behoorlijk aantal mensen die praktisch bijgestaan worden door onze energie coaches. Afgelopen weken zijn behoorlijk wat InfraRood foto’s genomen bij mensen die daar om gevraagd hebben. Dit heeft weer de nodige kennis opgeleverd waar actief gewerkt kan worden met isolatie maatregelen om het gas verbruik naar beneden te brengen. Samen met de projectleider verduurzamen van huizen (Miranda Arendsen) wordt nagedacht hoe het energie café concept nog effectiever ingezet kan gaan worden. Als eerste zal een gerichte informatie avond georganiseerd gaan worden waar specifieke ingegaan wordt op de mogelijke isolatie technieken, de werking en toepassing van warmtepompen en de aanleg van zonnepanelen. Deze avond wordt in maart gehouden in Braakhekke.

DUP: Groengas

Na een selectieprocedure in november van Noaber Energie in samenwerking met de gemeente Deventer is er gekozen voor de inzet van projectleider Merlinn van Nieuwkuijk en senior Eric Kouters met ervaring op het gebied van monomestvergisting, om op boerderijniveau en via een centraal leidingwerk op een centrale plek biogas op te werken naar groengas, zie de afbeelding hiernaast. Dit model wordt als kansrijk gezien voor Bathmen, waarbij het doel is dat zo veel mogelijk boeren deel kunnen nemen en met het lokaal geproduceerde groene gas 50% van het aardgasverbruik van Bathmen kan worden vervangen. Hiernaast blijft het goed isoleren van de woningen en een hybride warmtepomp wel noodzakelijk.

In januari is gestart met de toevoeging van een model waarbij alle boeren hun eigen vergister op het erf plaatsen.. Diverse sessies met experts zijn gehouden om te profiteren van ervaringen die zijn opgedaan bij andere projecten. Het model van het leidingnetwerk is schetsmatig uitgewerkt en diverse gesprekken hierover worden gevoerd met het kernteam, de projectleider van Salland Loont en inhoudsdeskundigen vanuit de kavelruil. De verkregen inzichten worden de komende tijd verwerkt in de businesscase om een goede inschatting van de kosten en de opbrengsten te kunnen maken. Daarna volgen de gesprekken over rolneming en mogelijke subsidies met de overheden. Het begin is er… wordt vervolgd!