Noaber Energie Bathmen heeft 6 daken voltooid. 

Kiekebos  216 panelen (61,56 kWp) In produktie sinds 11-2-2019
 Arkelsteijn  230 panelen (72,45 kWp) In produktie sinds 7-10-2019
De Meyer  210 panelen (73,5 kWp) In produktie sinds 19-9-2020
De Eersteling 138 panelen (50,4 kWp) In produktie sinds 4-5-2021
De Lange Pier 200 panelen (79,0 kWp) In produktie sinds 23-4-2022.
 Moatman  200 panelen (80,0 kWp) In produktie sinds 20-10-2022

 

Het Noaber Energiefonds legt namens de coöperatieleden zonnepanelen op geselecteerde boerendaken . Bij de eerste vier zonnedaken werkte dat via de “Regeling verlaagd tarief Energiebelasting”; de deelnemers ontvangen op hun jaarnota thuis een aftrek overeenkomend met de energiebelasting over het aantal kWh dat op het boerendak opgewekt wordt. Deze aftrekregeling heeft een looptijd van 15 jaar.

Bij de SCE-regeling (Subsidie-regeling Coöperatieve Energie-opwekking) die vanaf 2021 van kracht is, werkt het iets anders. De coöperatie exploiteert het dak, en dankzij een subsidieregeling wordt er een minimale prijs per kWh gerealiseerd (in 2021: 14,6 cent). Is de marktprijs lager dan die 14,6 cent, dan vult de subsidieregeling aan. Met die opbrengst wordt een bedrijfsresultaat van minstens 3% behaald, en jaarlijks keert de coöperatie winst uit aan de participanten. Deze regeling geldt voor de daken De Lange Pier en Moatman.

Voorwaarde is dat de gebruiker van de stroom, en plaats van opwekking, dicht bij elkaar liggen, in een en dezelfde “postcoderoos”.

Deelname

 

  • Op dit moment zijn de subsidiebedragen voor een nieuw dak te krap voor een goed rendement. Bovendien is het stroomnet erg vol. Om deze redenen plannen we nu geen nieuwe daken. Zodra dit verandert melden we dit op deze site.
  • Soms komen er participaties beschikbaar voor aankoop, bijvoorbeeld als een coöperatielid verhuist of overlijdt. Interesse in overname? Schrijf naar  info@noaber-energie.nl.

De oude postcoderoosregeling (dak 1 t/m 4)

De vroegere postcoderoosregeling (PCR) werkte met de teruggave van energiebelasting via uw jaarrekening thuis. De energiebelasting die overeenkomt met de stroom die u op het dak opwekt, wordt thuis op uw jaarrekening in mindering gebracht. Het tarief vande energiebelasting wisselt nogal en is o.a. afhankelijk van de politieke wind die er waait.  De deelnemers aan deze regeling worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en van de maatregelen die het coöperatiebestuur daarin neemt.

Daken 1 t/m 4 vallen onder de oude regeling, daken 5 en 6 vallen onder de nieuwe regeling.   Meer weten? Mail naar  info@noaber-energie.nl .

 

 

Bij deze boeren ligt het dak al vol…

Project: Kiekebos

Melkveebedrijf
Nijkamp-Marsman

ALLE PANELEN VERKOCHT

216 panelen

285 Wp = 269 kWh/jaar

€250 per paneel

Bekijk de opbrengsten hier  live!
De uitgespaarde CO2 uitstoot in de Solaredge app maakt gebruik van Amerikaanse emissiegegevens. Nederlandse gegevens kunnen iets anders zijn

Project: Arkelsteijn

Melkveebedrijf
Roeterdink

ALLE PANELEN VERKOCHT

230 panelen

315 Wp = 293 kWh/jaar

€ 275 per paneel

Bekijk de opbrengsten hier live!
De uitgespaarde CO2 uitstoot in de Solaredge app maakt gebruik van Amerikaanse emissiegegevens. Nederlandse gegevens kunnen iets anders zijn

Project: de Meyer

Melk- en Pluimveebedrijf
“De Meyer” te Dorth

ALLE PANELEN VERKOCHT

210 panelen

350 Wp = 325 kWh/jaar

€ 285 per paneel

Bekijk de opbrengsten hier live!
De uitgespaarde CO2 uitstoot in de Solaredge app maakt gebruik van Amerikaanse emissiegegevens. Nederlandse gegevens kunnen iets anders zijn

Project: Klein Hegeman

Landbouwbedrijf
Erve de Eersteling

ALLE PANELEN VERKOCHT

138 panelen

365 Wp = 333 kWh/jaar

€ 300 per paneel

Bekijk de opbrengsten hier live!
De uitgespaarde CO2 uitstoot in de Solaredge app maakt gebruik van Amerikaanse emissiegegevens. Nederlandse gegevens kunnen iets anders zijn

Project: te Boekhorst

Wormenkwekerij
te Boekhorst

ALLE PANELEN VERKOCHT

200 panelen

395 Wp = 367 kWh/jaar

€ 322 per paneel

Bekijk de opbrengsten hier live!
De uitgespaarde CO2 uitstoot in de Solaredge app maakt gebruik van Amerikaanse emissiegegevens. Nederlandse gegevens kunnen iets anders zijn

Project: Moatman

Melkveebedrijf
Moatman

ALLE PANELEN VERKOCHT

200 panelen

400Wp = 332 kWh/jaar

€ 425 per paneel

Bekijk de opbrengsten hier live!
De uitgespaarde CO2 uitstoot in de Solaredge app maakt gebruik van Amerikaanse emissiegegevens. Nederlandse gegevens kunnen iets anders zijn

Zonnestroom via het Noaber Energie Fonds?

  • De Coöperatie Noaber-Energie Fonds U.A. installeert namens onze coöperatieleden eersteklas zonnepanelen op perfect gelegen zonnedaken. We leggen contact met belangstellenden en bestellen de panelen als het dak vrijwel volledig ingeschreven is.

Op het plaatje rechts de huidige bestuursleden: vlnr

  • Alfons Groot Koerkamp (techniek)
  • Fokke Meima (publieksvoorlichting)
  • Chris Lemmens (voorzitter)
  • Harm van Schooten (penningmeester)