Energiecoaches op de Rythmeen

Jong geleerd…….
Het bezoek van de Bathmense energiecoaches Henk Visser en Gerard Huisman (beiden nauw betrokken bij Noaber-Energie) paste perfect bij het thema “Duurzaam” dat de Rythmeen de afgelopen periode als thema bij de wereldverkenningslessen had.
Op maandag 20 februari waren beide heren dan ook present om voor de groepen 5-6 en 7-8 een interessante middag te verzorgen. Om het voor de kinderen extra boeiend te maken hadden ze een infraroodcamera meegenomen om te laten zien waar er eventuele koudebruggen in het lokaal zaten. Ook een venstertje met HR++ glas en een gewoon thermopane ruitje om de kinderen zelf te laten ervaren wat het verschil was in isolatiewaarde. Verder was er een model meegenomen van een windmolen, om te zien hoe er op die wijze electriciteit werd opgewekt. Er waren interessante stellingen te zien op het digibord, die het belang aantoonde van energiebesparing. De beide energiecoaches vonden het een leuke ervaring, maar zeker ook de kinderen en de leerkrachten.
De gemeente Deventer had de groepen al voorzien van een ventilator bouwpakket met een zonnepaneeltje. Daar waren de kinderen enthousiast over. Ook waren verschillende kinderen al druk bezig met de flyer met 24 energiebesparende tips voor thuis.
Verder waren er leerlingen die trots vertelden dat hun vader een boerendak vol zonnepanelen had. En een ander vertelde dat hun vader bezig was met het vergisten van mest om biogas te produceren. Het was een goede en interessante middag.
Dank leerkrachten en kinderen van de Rythmeen voor jullie gastvrijheid!