Kleine windmolens

 

Coöperatieve Vereniging Noaber-Energie U.A. (Noaber-Energie) te Bathmen ondersteunt boeren bij het vinden van alternatieve energiebronnen.

In samenwerking met de gemeente Deventer en DLV is een rapport opgesteld omtrent de mogelijkheden van kleine windmolens op agrarische bedrijven.

 

De regio Deventer ligt landelijk gezien in een windluwe omgeving. Dit betekent dat in deze omgeving kleine windmolens een ashoogte nodig hebben van ca. 30 meter om voldoende rendement te genereren.

Verder zijn wij bij het onderzoek uitgegaan van een aansluiting op klein verbruik (max 3x 80A).

De opbrengst van kleine windmolens past goed binnen deze grenzen. Voor 2 boeren is de studie afgerond en kan de boer beslissen of een kleine windmolen voor hem/haar rendabel is.

 

We hebben van de RABO-Bank een subsidie gekregen om voor 40 boeren rond Bathmen een detail voorstel te maken wat een kleine molen voor hun boerderij kan betekenen. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden om kleine windmolens bij boerderijen