Onze missie en visie

Het mooie dorp Bathmen neemt haar verantwoordelijkheid en wil klimaatneutraal en duurzaam zijn door een versnelde transitie gedragen door boeren en de Bathmense bevolking. Onze uitgangspunten om te bepalen waar wij wel en niet aan meedoen worden gegeven in Uitgangspunten Noaber-Energie bij participatie in RES projecten .

Wat kenmerkt ons?

  • Hartstocht: Wij handelen vanuit passie om te zorgen voor een goed klimaat voor het nageslacht.
  • Ambitie: 75% klimaatneutraal in 2030.
  • Nuchterheid: Gewoon “doen” met respect voor initiatief en ondernemerschap.
  • Samenwerking: Boeren en burgers pakken het samen op. Noabers. Innovatieve mogelijkheden zoeken door samenwerking met TU Twente en andere partijen

Maak kennis met het bestuur! Vogels van heel verschillend pluimage, dat kun je wel zeggen… Maar we kunnen goed met elkaar door één staldeur en dat is al heel wat. We zijn het niet altijd onderling eens (mooi voor een levendig debat) maar over één ding wel: dit werk moet je doen uit overtuiging, en niet (nooit) om er zelf beter van te worden. Daarom is de bezoldiging in euro’s gelijk aan € 0,0. Nu en in de toekomst. Ons enige belang is Bathmen’s belang!

Het bestuur van de Coöperatie Noaber energie bestaat uit:

  • Karel Horn, voorzitter/secretaris
  • Albert Baarslag, penningmeester
  • Hans Nijkamp, Erik Brilman, Fokke Meima, Arno Scholten, Alfons Groot Koerkamp, leden.

Het Noaber Energie Fonds (dat verantwoordelijk is voor zonnepanelen op boerendaken) heeft een eigen bestuur:

  • Chris Lemmens, voorzitter/secretaris
  • Harm van Schooten, penningmeester
  • Fokke Meima, lid.
Karel Horn

Karel Horn
Voorzitter Noaber Energie Algemeen

Ik ben Karel Horn. Chemisch Technoloog van huis uit en na mijn pensionering heb ik in Noaber Energie en mijn prachtige kleinkinderen een mooie invulling gevonden voor de ruim beschikbare extra tijd.

Er zijn veel zaken binnen duurzaamheid die mijn interesse hebben dus ik kan mijn lol op: van zonnepanelen naar mestvergisting, van gemeentelijke energie plannen, verduurzaming van woningen tot ministerieel beleid op het gebied van circulaire landbouw: we komen het allemaal tegen binnen Noaber Energie. Het leuke vind ik dat ik mijn kennis en ervaring kan gebruiken om de projecten binnen Noaber-Energie een stap verder te brengen. Als ik een mede-pensionado zie met een duurzame blik in de ogen zie ik gouden kansen om onze activiteiten verder uit te breiden: op die manier heb ik mijn buurman ook in het bestuur gekregen……Wie volgt??

Chris Lemmens

Chris Lemmens
Voorzitter/Secr Noaber Energie Fonds

Ik ben Chris Lemmens, en woon samen met mijn vrouw Cora Mossel trotse grootouders van 6 kleinkinderen. Geboren in het uiterste zuiden van het land (Oostelijke Mijnstreek) waar het verenigingsleven met de paplepel is ingegeven kan ik me in Loo/Bathmen, waar ik al 25 jaar woon, volledig “uitleven”.  In de loop van de jaren is de warme band die ik ervaar met Bathmen alleen maar gegroeid. Mooi om te zien hoe boeren en burgers elkaar iedere keer weer weten te vinden en het sterkste uit elkaar naar voren weten te halen. Ik ben betrokken bij 2 projecten binnen Noaber Energie: Noaber Energiefonds en (deels) bij Oxe Geeft Gas. In laatstgenoemde coöperatie doe ik mijn best om het biogas voor de best mogelijke prijs te verhandelen met de eindgebruiker(s). Dit alles om ons dorp  zo verantwoord mogelijk door te kunnen geven aan onze kleinkinderen…

Hans Nijkamp

Hans Nijkamp
Bestuurslid Noaber Energie

Ik ben Hans Nijkamp en woon samen met mijn vrouw en drie kinderen in de buurtschap Oxe.
Wij hebben daar een melkveebedrijf met ca. 150 melkkoeien en bijbehorend jongvee.
Ik ben vanaf het begin betrokken bij Noaber-Energie omdat ik verduurzaming als enige oplossing zie om ook als melkveehouder te overleven.
Wat mij bij Noaber-Energie aanspreekt is de directe relatie tussen boer en burger met name in het postcoderoos project. Wij stelden dan ook graag ons dak beschikbaar. En zo is de relatie tussen producent en consument sterker geworden.
Verder ben zijn we bezig met een biogas project waarin 5 boeren 1 mil. kub gas gaan leveren aan de industrie. Een mooi project waarin we onze boerenbedrijven enorm kunnen verduurzamen en ook de industrie. Zo snijdt het mes van twee kanten. Noaber-Energie is hier zeer nauw bij betrokken.

Albert Baarslag

Albert Baarslag
Penningmeester Noaber Energie

Ik ben Albert Baarslag en woon samen met mijn vrouw Annie in Loo-Bathmen. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig adviseur en daarnaast runnen wij een B&B in het mooie buitengebied van Bathmen (B&B Klein Arkelsteijn).

Mijn drive om deel te nemen in Noaber-Energie is dat wij deze aarde goed moeten over dragen aan onze volgende generatie. Ik ben opgegroeid op een boerenbedrijf in Salland en kom uit een “coöperatief nest”. Het rentmeesterschap is daar al gegroeid. Nu wij opa en oma zijn merken wij dat nog sterker…

Fokke Meima

Fokke Meima
Publieksvoorlichting postcoderoos

Met mijn vrouw Elsbeth was ik van 1996 tot 2017 huisarts in Bathmen. Door toeval hier gekomen en inmiddels is Bathmen ons thuis. Na onze pensionering hebben we allebei geprobeerd werkzaamheden te vinden waarin we iets terug kunnen doen voor de samenleving die zo goed voor ons is geweest! Niemand kan om het duurzaamheidsvraagstuk heen, en zeker niet onze generatie, de “baby-boomers”. Tijdens ons leven is de wereldbol onder grote druk gekomen, en wij moeten verantwoordelijkheid nemen om dit weer op te lossen. Dat klinkt ernstig, maar het is ook hoopvol. En om dit samen te doen met de Bathmenaren is een feest…

Erik Brilman

Erik Brilman
Zonnepark Brilman

Ik ben Erik Brilman, geboren en getogen in ons mooie plaatsje Bathmen. Getrouwd met Jolanda, en we hebben 3 kinderen.
In het dagelijks leven run ik, samen met mijn vrouw, verhuurbedrijf “Brilman Bathmen” met hoogwerkers, verreikers, kraantjes enz., varkenshouderij, caravanstalling en ruimte verhuur. Daarnaast actief bij het plaatselijke brandweerkorps voor de uitrukdienst en voorlichting van dorpsgenoten over brandveiligheid, in de ruimste zin van het woord.
Sinds 2015 betrokken bij de oprichting van Noaber-Energie. In 2017 zijn we begonnen aan de ontwikkeling van ons zonnepark “de Bathmense landen”, een project wat mij, in positieve zin, op dit moment het meest van de straat houdt: samen op weg naar een duurzaam Bathmen!! Het zonnepark, dat sinds 2022 funtioneel is, is onze eigen onderneming, maar we delen info en kennis met Noaber Energie.

Harm van Schooten

Harm van Schooten
penningmeester Noaber Energie Fonds

Ik ben Harm van Schooten, geboren en getogen in Bathmen. Samenwonend met Anniek. Werkzaam als Financieringsspecialist bij Rabobank Kring Twente-Achterhoek en daarnaast ben ik ondernemer in Melkveebedrijf de Brits. In de vrije tijd ben ik naast Noaber-Energie nog veel bij ABS voetbal te vinden. In Noaber-Energie zitten energieke mensen, welke met verstand en enthousiasme,Bathmen en omgeving helpen d.m.v. een flinke duw en een schop onder de kont, te werken aan duurzaamheid en de nodige energietransitie. Hier en ver daar buiten is nog veel te doen en te halen. Ik leer in deze club elke dag en ben blij dat ik hierin deel mag nemen.

Arno Scholten
werkgroep wijkverduurzaming

Mijn naam is Arno Scholten. Getrouwd met Henny, 2 kinderen. We wonen al bijna 39 jaar in Bathmen. Ik heb 41 jaar in het Speciaal Basis Onderwijs gewerkt in Deventer. Toen we in 2019 via Noaber Energie zonnepanelen hadden aangeschaft, die op een boerendak lagen in Loo, heb ik me na enige tijd aangemeld bij Noaber als vrijwilliger. In het onderwijs heb ik wel geleerd dat ieder mens er toe doet en dat respect naar elkaar een groot goed is. We hebben de wereld te leen hebben moeten deze zo goed mogelijk beheren, ook voor onze kinderen. Vele kleine projecten lijken niet zoveel te betekenen, maar samen zijn al die kleine projecten heel belangrijk. Daarom zit ik in de werkgroep voor een van de speerpunten van Noaber: verduurzaming van Bathmen en nu met name gericht op de verduurzaming van de Noorderenk..

Alfons Groot Koerkamp
Technische zaken

Ik ben Alfons Groot Koerkamp en woon in Loo-Bathmen. Ik werk als ZZP’er, hoofdzakelijk als projectleider/werkvoorbereider op gebied van techniek en procesverbetering. Daarnaast ontwerp ik af en toe machines. In mijn vrije tijd zit ik oa bij de spookclub in Loo, een bedrijven excursieclub in Laren en een motortoerclub in Okkenbroek. En sinds eind 2020 dus ook bij Noaberenergie. Mijn interesse ligt vooral bij de techniek, in de breedste zin. Ik vind de combi van boeren en burgers ook mooi. De kennis die ik opgedaan heb bij de verduurzaming van mijn eigen woning hoop ik door te kunnen geven. Andersom hoop ik de kennis, opgedaan bij Noaberenergie, weer toe te kunnen passen in mijn werk. Ik zie de energietransitie als een uitdaging.