Groen Gas Bathmen, fase 2

Nog even op herhaling: groen gas vermijdt de uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele stoffen, voorkomt dat methaan (een extreem werkzaam broeikasgas) in de lucht komt, en produceert als restprodukt groene meststoffen die de plaats van kunstmest in kunnen nemen.

In schema:

In de tweede fase willen opnieuw 5 boeren aanhaken. Daarmee wordt het groengas project alsmaar groter, en passende ondersteuning hebben we gevonden! Het “Kernteam Groen Gas” stelt zich hieronder voor:

Ik ben Pamela van den Berg en speel gitaar!

Ik ben Johan Groot Bronsvoort, 65 jaar geleden geboren en getogen aan de Wippertdijk 9 te Bathmen. Getrouwd met Jenny, 2 kinderen Mark en Mariël en inmiddels de trotse grootouders van 4 kleinkinderen.
Nu woonachtig in Laren na de verkoop van ons pluimveebedrijf in 2018. Onze rundveetak hebben wij nog wel in eigendom doch ingebracht in een samenwerking met een buurman. Dit houdt in dat ik niet meer meewerk en zodoende tijd heb voor wat anders, zoals de kavelruilcommissie Salland en het kernteam Groengas Bathmen.
Ik zie dat alleen voedsel produceren steeds lastiger wordt, en daarom denk ik dat met de monomestvergisting erbij een win-winsituatie kan betekenen voor boeren en burgers in Bathmen en daar wil ik mij van harte voor inzetten.

Ik ben Merlinn van Nieuwkuijk, 49 jaar, getrouwd met Martijn. De kinderen zijn vanwege hun studies (Diergeneeskunde en Bewegingswetenschap) de deur uit.
Zelf heb ik een technische achtergrond in de civiele techniek en heb ik bij diverse adviesbureau’s gewerkt voordat ik de overstap heb gemaakt naar de overheid. Werken in het algemene belang en bijdragen aan een betere toekomst zijn voor mij belangrijk. In Noordoost Twente heb Ik aan de wieg gestaan van de gemeentelijke samenwerking en was ik betrokken bij de oprichting van Boerengas B.V en de Energiecooperatie van Noordoost Twente.  Ik vind het inspirerend om te zien hoeveel er vanuit de Energiecooperatie in Bathmen al wordt opgepakt en wil graag bijdragen aan het laten slagen van een mooi groengas project in Bathmen. Dat ga ik samen met Eric Kouters doen vanuit VersnellingNL.

Ik ben Jawin Klein Hegeman, trotse vader van 5 prachtige kinderen en ik speel ook nog eens toneel…

Wim Roeterdink: Pracht-idee om gassen uit dierlijke mest om te zetten naar bruikbare gas om huizen te verwarmen. Doodzonde om met het gas niks te doen door het te laten vervluchtigen ipv te vergisten naar groen gas. Tevens levert dit een milieu winst op (stikstof) en minder verbruik van aardgas. Bovendien win-won voor burger en boer: wij krijgen neven-inkomsten en de burger een concurrerend tarief voor duurzaam gas. Zo wordt ook de verbintenis tussen ons versterkt! Ik zal in het kernteam vergezeld worden door twee collega’s uit de buurt.

Karel Horn

Karel Horn: We zijn nu zo’n zes jaar bezig met Noaber Energie Bathmen. Produktie van stroom en gas gaan nu echt op gang komen. Met de vorming van dit kernteam gaan we de ontwikkelingen flink versnellen. De komst van Merlinn geeft dit project een extra turbo die we goed kunnen gebruiken!

Na de succesvolle start door de boeren van “Oxe Geeft Gas” (OGG) zijn hier de boeren die aan gaan haken op korte termijn:

Wim Roeterdink: mijn motivatie om deel te nemen lees je hierboven. Naast lid vanhet kernteam ben ik natuurlijk ook gewoon deelnemende veehouder van dit vergistingsproject.

Boer 2

Boer 3

Boer 4

Boer 5