21 april 2023: doorbraak voor windenergie

Momenteel mogen erfwindmolens in de gemeente Deventer maximaal 15 meter hoog zijn. In uitzonderingsgevallen kan dat worden opgerekt tot 25 meter. Soms is het vanwege de ‘windluwheid’ nodig een hogere windmolen op het erf te zetten. Anders is zo’n molen amper rendabel. Volgens D66 is 25 meter niet hoog genoeg.

D66 vindt dat een tiphoogte van maximaal 50 meter moet worden toegestaan om de opwekking van windenergie een kans van slagen te geven. Alleen zó stimuleer je particulieren en boeren die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben, redeneert de partij van Akdemir. Het D66-raadslid kreeg in de Deventer raad veel bijval voor zijn motie: 31 leden stemden vóór erfwindmolens van maximaal 50 meter hoogte, 8 waren tegen (VVD, Deventer Belang en één stem van GroenLinks).

Zie voor meer informatie https://www.destentor.nl/deventer/windmolens-op-deventer-erven-mogen-met-50-meter-straks-stuk-hoger-zijn-raadslid-vreest-geen-gedoe-met-buren~ac3d505d/?cb=03b703d0e0e1404c02c227a12e54386e&auth_rd=1  .

Voor Noaber Energie is dit een belangrijke ontwikkeling. Bestuurslid Albert Baarslag Albert Baarslagis betrokken geweest bij een onderzoekstraject over de haalbaarheid van kleine windmolens. Ze zijn minder kosten-efficient dan de grotere turbines maar kunnen toch een goede bijdrage leveren aan een evenwichtige mix van duurzame energie: wind en zon zijn complementair: als de zon flink schijnt waait het in de regel minder en als het flink waait is de zon meestal weg. Beide opwekkingsvormen zorgen dus voor een constantere energiestroom. Pure winst!