2 december 2019: Gasloos Bathmen

Een volle grote zaal in Boode

Bathmen loopt warm voor aardgasvrij

Woensdagavond 27 november 2019 was het volle bak in de grote zaal van Boode in Bathmen. Ruim 100 geïnteresseerde Bathemers waren op de informatiebijeenkomst ‘Bathmen aardgasvrij’ afgekomen. Zij werden door de gemeente Deventer, Noaber-Energie, woonstichting De Marken en Buro Loo bijgepraat over de huidige ontwikkelingen in en kansen voor een duurzaam en aardgasvrij Bathmen.

Noaber

Voor de pauze ging Coöperatie Noaber-Energie in op de projecten die zij al hebben gerealiseerd, in de planning hebben en de mogelijkheden voor een vrijwel geheel in energie zelfvoorzienend Bathmen. De eerste twee boeren zonnedaken liggen al vol met zonnepanelen en de verkoop van zonnepanelen aan Bathemers voor een derde dak loopt voorspoedig. De plannen voor een zonneweide vorderen gestaag, net zoals het initiatief van een 5-tal boeren voor de aanleg van mestvergisters voor de productie van biogas. Op termijn zouden 25 boeren biogas kunnen gaan produceren. Zo denkt Noaber-Energie de energiebehoefte van Bathmen helemaal te kunnen dekken.

De Marken

Woonstichting De Marken werkt ondertussen hard aan de verduurzaming van haar woningen en de nieuwbouw van gasloze woningen op de Bathmense Enk. De komende 10 jaar worden zo’n 200 woningen in Bathmen stevig onderhanden genomen en verduurzaamd naar energielabel A. In 2050 wil de woonstichting alle woningen geheel duurzaam hebben. De nieuwbouw van de 120 woningen in de Bathmense Enk gaat in stappen. Alle woningen worden geheel gasloos en duurzaam.

De gemeente en Buro Loo, dat de gemeente ondersteund in de begeleiding van initiatieven richting aardgasvrije wijken, gaven kort informatie over de noodzaak van de omschakeling naar duurzame energie, de (bestaande) duurzame initiatieven en mogelijkheden en de open einden die er nog zijn.

Klimaat wereldcafé

Na de pauze was het tijd voor een klimaat wereldcafé. In totaal 14 groepen gingen aan de slag met de beantwoording van drie vragen. Welke kansen en (on)mogelijkheden zie je voor Bathmen? Hoe kun je als dorp hiermee aan de slag en wat heb je daar voor nodig? Wat zijn de volgende stappen en wie moeten die zetten? Per ronde was er 15 minuten tijd. Na beantwoording van vraag 1 gingen de groepen naar een andere tafel voor de beantwoording van vraag 2 en uiteindelijk vraag 3. Op het eind werden per tafel de drie belangrijkste punten aan de zaal teruggekoppeld. Op het eind stonden op het projectiescherm meer dan 30 ideeën, wensen en aanbevelingen.

En verder

Begin 2020 zorgen gemeente, Noaber-Energie, woonstichting De Marken en Buro Loo voor een vervolg. De resultaten van de avond worden verwerkt in een eerste voorstel voor een routekaart richting een aardgasvrij Bathmen. Dit voorstel wordt dan weer aan de Bathemers voorgelegd en met hen besproken en aangescherpt. Informatie over de vervolgstappen (en over klimaatmaatregelen in het algemeen) is te vinden op www.deventerstroomt.nl. www.noaber-energie.nl en www.demarken.nl.

Presentatie nog eens bekijken? Klik op  Presentatie Bewonersavond_versie def .

Geef een reactie