29 december 2019: De Oxer gasleiding gaat door!

Op 28-12-2019 hebben de boeren van OGG (Oxe Geeft Gas) er officieel de klap op gegeven om gezamenlijk 5 mestvergisters te bouwen om zo hun eigen mest te vergisten en daardoor 1 miljoen kubieke meter  biogas te produceren. Dit staat gelijk aan ongeveer 600000 kubieke meter aardgas. Het gas gaat geleverd worden aan de industrie in Deventer. Hiervoor leggen de boeren een ruim 7 km lange biogasleiding aan.

Met de realisatie van dit project wordt een enorme slag gemaakt in de verduurzaming van zowel de producent als de afnemer van het biogas. Voor de producent betekent het een flinke reductie van de broeikasgassen (tot wel 50%), en de afnemer hoeft geen gebruik meer te maken van fossiele brandstof (aardgas).

Tot dit moment heeft een voorbereidingstijd gelegen van ruim 2,5 jaar. Hier is door verschillende partijen veel werk verzet waaronder Noaber-Energie die een cruciale rol heeft gespeeld in de organisatie.

De planning is om eind 2020 het eerste biogas richting Deventer te transporteren.