2 mei 2022: De algemene Ledenvergadering

Op 2 mei vond de Algemene Ledenvergadering van Noaber Energie Algemeen, en Noaber Energie Fonds plaats. Er was een mooie opkomst van ruim 30 leden in de sfeervolle Zaal Kloosterboer aan de Oxersteeg 21.

Karel Horn leidde ons door de agenda van Noaber Energie Algemeen en Chris Lemmens verzorgde de vergadering van Noaber Energie Fonds.

Enkele belangrijke zaken:

De financiële positie is gezond. De coöperatie heeft de ambitie om Bathmen in 2030 duurzaam te maken, deels door opwek (zonnepark Brilman, boerendaken), deels door biogasproduktie (Oxe Geeft Gas) en deels door verduurzaming van woningen. We krijgen regelmatig verzoeken om deel te nemen in ambitieuze projecten, bijvoorbeeld ontwikkeling van windturbines of zonneparken. Er is een document geformuleerd waarin de voorwaarden staan voor deelname aan zo’n groot project. De voorwaarden werden door de leden onderschreven; de leden willen graag betrokken worden bij besluitvorming tot deelname, zeker als de coöperatie daarbij een financieel risico kan lopen. Dat is geheel in lijn met het standpunt van het bestuur.

Update van lopende projecten:

  • Zonnedaken: Dak 5 (Lange Pier) is opgeleverd en functioneert. Dak 6 (Moatman) is in voorbereiding, de subsidie is toegekend. De energiemarkt maakt dat er veel onzekerheden zijn in de exploitatie, maar de sterk gestegen electriciteitsprijs zou zelfs voor aanzienlijk hogere rendementen kunnen zorgen dan voorzien! De eerste 4 daken, die draaien onder de oude postcoderoosregeling, hebben last van de (tijdelijke?) verlaging van de energiebelasting, dat drukt het rendement voor de participanten. We gaan aan het eind van 2022 bekijken of we dit kunnen compenseren door een uitkering uit de gestegen stroomopbrengsten.
  • Het OGG project is in volle gang. Leidingen zijn gelegd, mestvergisters in aanbouw. Eind van het jaar wordt gas geleverd!
  • Zonnepark Brilman: in volle gang, eind mei eerste stroomlevering. Er komen mogelijkheden voor Bathmenaren om financieel te participeren, leden van Noaber Energie krijgen daarbij voorrang.
  • Wijkverduurzaming: na het afsluiten van de Noorderenk-actie willen we graag verder met de Oranjebuurt. Vanuit de gemeente Deventer is menskracht beschikbaar gesteld om dit proces vlotter te laten verlopen. De klok naar 2030 tikt!
  • Energiecafé: Op 30 april vond het eerste energiecafé plaats. Een zaterdagochtendzitting in Cultuurhuus Braakhekke, elke 2 weken op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Alle Bathmenaren zijn welkom om met een kop koffie, geheel kosteloos, hun verduurzamingsplannen thuis voor te leggen en advies te krijgen. Zie verder elders op deze website.
  • Bathmen aardgasvrij: we willen komen tot een integraal project, maar daarvoor is een goede regie en veel inzet nodig (de materie is complex en kent veel spelers, zie het plaatje). We zijn hierover met de gemeente in gesprek.

De deelnemers hebben inmiddels de notulen ontvangen.