Dorpsuitvoeringsplan (DUP)

In de afgelopen maanden is druk gewerkt aan het dorpsuitvoeringsplan. Dit plan dat we als Noaber-Energie samen met de gemeente hebben opgesteld levert de route op naar een aardgasloos Bathmen in 2030. Het plan bestaat uit 3 hoofdonderdelen:

  1. Verduurzamen van woningen in Bathmen
  2. Het produceren van Groengas door onze boeren
  3. Stappen op weg naar het verduurzamen van de boeren bedrijven

Dit plan is inmiddels door het college van B&W goedgekeurd en ook aan de provincie voorgelegd. Belangrijk is dat subsidie verkregen gaat worden om dit project echt uit te kunnen voeren. De gemeente heeft subsidie toegekend en de verwachting is dat de provincie dit ook op korte termijn gaat goedkeuren.

Inmiddels is Miranda Arendsen al begonnen als projectleider duurzame woningen en wijken. Zie verder onder het hoofdje Wijkverduurzaming.

De sollicitatie procedure voor een projectleider GroenGas is gestart. We hopen in november te kunnen starten met dit traject.

Verduurzaming van het de boeren bedrijven wordt opgepakt binnen het pilot project SallandLoont door waar Willem Rienks de projectleider is.

 

Wijkverduurzaming

Vorig jaar hebben we, na een lange aanloopperiode, de verduurzamings-actie Noorderenk kunnen opstarten. Maar we willen ook graag deze activiteiten uitrollen naar andere wijken, als eerste de Oranjebuurt. Deze zomer werd samen met de gemeente (projectleider Miranda Arendsen, Pamela van den Berg, Geesje Philippi) een plan gemaakt hoe we de bewoners van de Oranjebuurt kunnen mobiliseren om mee te doen met het verduurzamen van hun huis.

Deze zomer is als hoofdonderwerp de organisatie van het energie café opgepakt. Na de geslaagde opening kunnen we nu de blik op de volgende fase richten: het betrekken van bewoners in de Oranjebuurt bij het verder uitrollen van verduurzaming van woningen.

Hoe we dit gaan aanpakken zullen we jullie zeker vermelden. Heb je zelf interesse om mee te denken of heb je kennis uit de wijk die dit willen doen? Meld je aan via ons email adres: info@noaber-energie.nl. Uiteindelijk moeten alle wijken aan de beurt komen. Iedereen mag zich uiteraard bij ons melden voor verduurzamingsacties, wacht niet tot je wijk aan de beurt is!

De gemeente Deventer is inmiddels gestart met het programma “Deventer Helpt Isoleren” waarbij huiseigenaren met een onvoldoende geïsoleerd huis (label D of lager) en een laag inkomen substantieel geholpen worden met grotere isolatie-maatregelen. Zie hiervoor het persbericht van de gemeente op onze site https://noaber-energie.nl/ .

Groengas

Er wordt op dit moment gewerkt aan de business case voor de groengas productie van boeren rond Bathmen. We gaan er dit geval vanuit dat alle boeren hun eigen vergister krijgen. Eind november zijn de gegevens beschikbaar. Ook is een kernteam gevormd van boeren samen met Noaber-Energie en de gemeente die samen met de projectleider het project verder vorm gaan geven.

Met de huidige gasprijzen zal het een interessante case zijn! Maar hoelang blijven de prijzen zo hoog? Ook de participatie van burgers in dit traject wordt onderzocht. Kunnen we bijvoorbeeld de omzetting van Biogas naar Groengas niet als Noaber-Energie oppakken? Dan krijgen we echt een win-win situatie tussen boeren en burgers.