Landelijk is afgesproken in het Klimaatakkoord dat alle gemeenten moeten bijdragen aan het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit op land. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die samen onderzoeken welke bijdrage iedere gemeente kan leveren en hoe die bijdrage ingevuld kan worden.

De gemeente Deventer onderzoekt waar en hoe het best duurzame energie op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Wat is maatschappelijk gezien acceptabel en haalbaar? En wat vinden de inwoners van Deventer? Welke plekken zijn geschikt, en is er een voorkeur voor zonne- of windenergie?

Hierover is al met veel inwoners gesproken en wordt de input en mening van inwoners op verschillende manieren opgehaald door ons. Ook u kunt uw mening geven via Enquête RES.

Voor meer informatie over RES Overijssel zie https://reswestoverijssel.nl/.

In Bathmen is recent een digitale info-bijeenkomst geweest, waarop veel aan de orde kwam:

De afsluitende bijeenkomst verliep onbevredigend. Op 29 maart 2021 19.30 is er een nieuwe afsluitende digitale bijeenkomst.

Klik voor een   Verslag RES Bathmen   of voor de Presentatie RES bijeenkomst 2e ronde .

  • DOEN!!