Wijkverduurzaming

Wijkverduurzaming

samen aanpakken!

Wie zal het ontgaan zijn? De leefbaarheid van onze aarde wordt bedreigd, en de Nederlandse burger en de Nederlandse overheid worden opgeroepen (en soms gedwongen)  om er iets aan te doen.  Onder andere moet de CO2 uitstoot omlaag door ons energiegebruik drastisch te beperken en door, voor wat er overblijft, over te stappen op duurzame energie.

De Bathmense “Noaber – Energie” Coöperatie draagt daar enthousiast aan bij met een aantal projecten gericht op het produceren van duurzame energie (zonnedaken, mestvergisting). Maar de eerste stap, het voorkomen van onnodig energiegebruik, is net zo hard nodig!

Wij willen als energie coöperatie dan ook heel graag de inwoners van Bathmen ondersteunen bij de verduurzaming van hun huizen. Wie er alleen voor staat, vindt het al gauw een hele klus. Wie het samen doet, ondervindt steun van elkaar. En wie het samen doet, met deskundige hulp, kan ineens bergen verzetten.

Daarom hebben we het volgende voorstel:

  • We gaan wijk voor wijk, aan de wijkbewoners vragen wat er nodig is om hun huis te verduurzamen. We inventariseren hoe het energieverbruik er voor staat, waar het energieverbruik beperkt kan worden, en op welke manier het huis comfortabeler en duurzamer kan worden. En dan op een manier die zichzelf terugverdient!
  • We starten die inventarisatie met een kleine enquête. De gegevens van de enquete gebruiken we om in te schatten welke maatregelen in de wijk de meeste kans maken.
  • Daarna organiseren we een wijkbijeenkomst. Samen met jullie, de bewoners, kijken we welke verbeteringen aan de huizen haalbaar en nodig zijn.
  • Vervolgens maken we een schatting van de kosten, en door dit project per wijk aan te pakken hopen we de kosten aanzienlijk lager te houden dan wanneer het huis voor huis had gemoeten.

De gemeente heeft voor de eerste fase al financiële ondersteuning toegezegd.

Nu moeten we nog weten hoeveel belangstelling hiervoor bestaat!

Interesse?  Mail naar info@noaber-energie.nl en we nemen contact op.