Lokale boeren helpen de regio Deventer te verduurzamen

Wat willen we precies? Omzetting aardgas naar groengas door middel van mestvergisting. En dus CO2 reductie voor lokale afnemers en producenten. Door de produktie van groen gas uit mest besparen we in het gebruik van fossiel gas (uit Groningen of uit Rusland), en door het gebruik van het digestaat (de substantie die overblijft na de vergisting) als meststof hebben we minder kunstmest nodig! Het mes snijdt dus aan twee kanten..

In schema:

Het groene gas zal worden geleverd aan een aantal bedrijven in Deventer. Daartoe wordt een pijpleiding aangelegd:

Voor de afnemers van dat gas zijn er aanzienlijke voordelen. Er zijn de ideële voordelen (bijdrage aan de klimatdoelstellingen, lokale produktie en afname) maar ook praktische en financiële: de aanpassingskosten zijn laag, de energiebelasting op gas vervalt  (een flink voordeel!).

Voor de boeren is het ook een prima zaak: minder kunstmest gebruik, niet alleen een lagere CO2 footprint maar ook een lagere N-footprint, geen aanslag op landbouwgronden en cultuurlandschap. Een flinke stap naar de circulaire landbouw!

Medio 2021 moet het gas gaan stromen!