Het Noaber Energie Fonds

Het Noaber Energiefonds legt namens de coöperatieleden zonnepanelen op geselecteerde boerendaken . Bij de eerste vier zonnedaken werkte dat via een fiscale regeling verlaagd tarief op de energiebelasting; de deelnemers ontvangen op hun jaarnota thuis een aftrek overeenkomend met de energiebelasting over het aantal kWh dat op het boerendak opgewekt wordt. Deze aftrekregeling heeft een looptijd van 15 jaar.

Bij de SCE-regeling (Subsidie-regeling Coöperatieve Energie-opwekking) die vanaf 2021 van kracht is, werkt het iets anders. De coöperatie exploiteert het dak, en dankzij een subsidieregeling wordt er een minimale prijs per kWh gerealiseerd (in 2021: 14,6 cent). Is de marktprijs lager dan die 14,6 cent, dan vult de subsidieregeling aan. Met die opbrengst wordt een bedrijfsresultaat van minstens 3% behaald, en jaarlijks keert de coöperatie winst uit aan de participanten. Deze regeling geld voor de daken “De Lange Pier” en “Moatman”.

Voorwaarde is dat de gebruiker van de stroom, en plaats van opwekking, dicht bij elkaar liggen: zowel de lusten als de lasten plaatselijk! Zo’n aaneengesloten gebied wordt vastgesteld door een postcode te kiezen en alle postcodes die er in een cirkel omheen aan grenzen, erbij te nemen. Zo ontstaat een postcoderoos. De gebruiker en de plaats van opwekking moet in hetzelfde postcoderoosgebied zijn. De eerste zonnedaken liggen in een postcoderoos rondom postcode 7427.

In 2022 kwam er een kleine kink in de kabel. Het basisbedrag voor de subsidie werd verlaagd van 14,6 naar 12,4 cent. Daarmee kan geen rendabel dak geëxploiteerd worden. Wij en vele andere coöperaties hebben in 2022 dan ook geen aanvragen ingediend. Een rare paradox, want de behoefte aan duurzame energie is zeker niet minder geworden!

De directeur van de koepelorganisatie van energiecoöperaties (“Energie Samen”), Siward Zomer, is in gesprek met het ministerie om dit op te lossen. Zie daarvoor dit artikel  in de nieuwsbrief van Energie Samen.

Waarom?

Hoe werkt het?

Investeren

Energie leverancier

Nieuws van de zonnedaken!

Het staat niet stil! We zijn gestart met robotreiniging van onze zonnedaken, één maal per 2 jaar, door bedrijf “Solar”.

Ook is het vierde dak geïnstalleerd, dat van Erve De Eersteling aan de Veenweg in Loo-Bathmen. 138 panelen staan klaar om stroom te leveren!