Ja, ik ondersteun de doelstellingen van de Coöperatie Noaber-Energie en wil graag lid worden.

De contributie bedraagt € 20 per jaar. Ik machtig Noaber-Energie de contributie automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.

Opgave lidmaatschap Coöperatie NoaberEnergie