28 oktober 2020: Algemene ledenvergadering

Op 28 oktober hebben we, na eerder uitstel ivm de corona-pandemie, dan toch onze algemene ledenvergadering gehouden. Een deel van de coöperatieleden was aanwezig in de zaal, allen op ruime 1,5 meter afstand, en 11 mensen deden vanuit huis met Zoom mee.

Het was voor iedereen wennen maar het lukte, al hebben we, mocht dit nog een keer nodig zijn, ook nog wel een paar ideeën voor verbetering.

Belangrijkste besluiten Noaber Energie fonds:

  • voorgestelde bestuursbenoemingen goedgekeurd
  • besluit om risico’s en opbrengsten van de 3 gerealiseerde daken te delen
  • besluit om, indien na afloop van het huidige contract de stroom van het dak aan een andere energieleverancier geleverd gaat worden, dit eerst voor te leggen aan de leden.

Daarnaast uitleg over de komende (per 1-1-2021) postcoderoos-subsidieregeling.

Belangrijkste besluitenn Noaber Energie Algemeen:

  • Goedkeuring jaarrekening, benoemingen bestuur.
  • Overzicht van activiteiten (Biogas-vergisting, zonnepark, deelname in Regionale Energiestrategie, wijkverduurzaming Norderenk).

Meer lezen? Zie Notulen ALV Noaber-Energie Algemeen 20201028  en Notulen ALV Noaber-Energie Fonds 20201028 .